Forurensningsloven

Forurensningsloven har som formål å motvirke og redusere skadelige virkninger av avfall. Kystverket har ansvar for deler av forurensningsloven, i forhold til akutt forurensning og skipsvrak som blir betegnet som avfall.
Forurensningsloven

Nyhetsliste

Kystverkets ansvar og myndighet

Fartøyet "Crete Cement" ble strandsatt ved Fagerstrand på Nesodden i 2008. (Foto: Kystverket)

Kystverkets forurensningsmyndighet gjelder i forbindelse med akutt forurensning.

Siste nytt