Publisert: , Oppdatert:
- Lill Veronika Benjaminsen

Mottak og behandling av meldinger om akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet). For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller Hovedredningssentralen (HRS). HRS ivaretar også oppgaven som Maritime Assistance Services.

Beredskapspliktige virksomheter har egne varslingsrutiner. I tillegg finnes det andre særskilte ordninger for varsling, blant annet fra fly.

Når varsel er mottatt hos 110-sentral eller kystradio, viderevarsles Kystverkets beredskapsvaktlag. Beredskapsvaktlaget vil overvåke situasjonen, gjerne i samarbeid med en trafikksentral (VTS) dersom det gjelder skip. En vil kunne stille krav til forurenser, gi råd eller aksjonere, avhengig av hendelsens karakter. Årlig mottas ca. 1300–1400 meldinger om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som krever oppfølging.

Ved uhell med kjemikalier kan beredskapsvaktlaget også benytte en døgnkontinuerlig rådgivningstjeneste i samarbeid med industrien, “Rådgivning ved kjemikalieuhell” (RVK).

Beredskapsvaktlaget benytter en rekke beslutningsstøtte- og hjelpeverktøy for å kunne utføre vakt- og beredskapstjenesten på en god måte.

Siste nytt