Publisert: , Oppdatert:

Ukerapporter fra Kystverkets beredskapsvaktlag 2019

Etter hver vaktuke lages det en rapport fra Kystverkets beredskapsvaktlag. Her beskrives varsling og oppfølging av mindre og større tilfeller av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Rapportene gjøres tilgjengelig fortløpende.

Fakta

  • Kystverkets beredskapsvaktlag mottar og behandler en stor mengde ulike varsler om akutt forurensning eller fare for slik forurensning hvert år.
  • Varslene blir loggført og danner grunnlaget for statistikk over akutt forurensning.
  • Innrapporterte hendelser som ikke har ført til akutt forurensning, årsaker til uhellene og typer forurensning er ikke inkludert i denne statistikken. Disse hendelsene er imidlertid beskrevet i Kystverkets vaktlogg.
  • Et varsel inn til vaktlaget kan resultere i alt fra to-tre til flere titalls loggførte aktiviteter som er nødvendige for å avklare situasjonen.
  • Varslene Kystverkets beredskapsvaktlag mottar blir til en hendelse, og deles inn i to hovedkategorier etter kilden til forurensningen. Kriteriet er om aktiviteten som fører til forurensningen er sjøbasert eller landbasert.
  • Sjøbaserte hendelser er knyttet til skiptrafikk og til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.
  • Landbaserte hendelser er knyttet til for eksempel industri, veitrafikk, jernbane, havner, tankanlegg og landbruk.

Siste nytt