Diesel- og hybridoljer

SINTEF har på oppdrag fra Kystverket analysert flere typer marint drivstoff.

Det er gjort et omfattende arbeid med å kartlegge oljeegenskapene som vil gjøre seg gjeldende ved et utslipp. Dette er nyttig kunnskap når det gjelder å aksjonere dersom det skjer et utslipp. Arbeidet gir også resultater som kan påvirke planlegging av beredskapen.

SINTEF har levert et omfattende materiale som gir dybdekunnskap om oljenes kjemiske sammensetning og hvordan de forventes å oppføre seg ved et utslipp til sjø. Også giftigheten til de ulike oljetypene i marint miljø har blitt undersøkt.

Nyhetsliste

Resultater fra prosjektet

I SINTEFs sluttrapport, kan du lese resultatene av oljeanalysene som er gjennomført i prosjektet. Her kan du laste ned rapportene som nå foreligger.

Siste nytt