Publisert: , Oppdatert:
- Silje Berger

Bakgrunnen for prosjektet med diesel- og hybridoljer

SINTEF har på oppdrag fra Kystverket analysert flere typer marint drivstoff, bakgrunnen har vært todelt.

Her kan du få en orientering om bakgrunnen for prosjektet.

Beredskapsanalyse for Svalbard og Jan Mayen

Kystverkets beredskapsanalyse for skipstrafikken i havområdene rundt Svalbard og Jan Mayen pekte på at det var behov for testing av lette drivstofftyper. Dette prosjektet har bidratt til å øke kunnskapen vår om disse drivstofftypene, både når det gjelder kjemisk sammensetning, hvilke tiltak som kan være aktuelle ved et utslipp og produktenes giftighet i marint miljø. I prosjektet har det særlig vært fokusert på hva som skjer ved et utslipp under lave temperaturer. (Se hele analysen i relatert tema nederst i denne saken).

SECA områder og krav til svovelinnhold i drivstoff

På den annen side skjer det raskt endringer i drivstofforbruket til skipstrafikken i Sør-Norge. Det blir stadig strengere krav om hva skipstrafikken slipper ut av avgasser til lufta. Særlig innenfor «Sulphur Emmision Control Areas» (SECA) er kravene til svovelutslipp skjerpet. Dette påvirker valg av drivstoff, sammen med flere andre faktorer, som for eksempel pris og tilgjengelighet.

Det har kommet nye produkter på markedet som skal bidra til å redusere svovelinnholdet i avgassene og dermed redusere luftforurensning fra skipene. Disse drivstoffene omtales gjerne som «Ultra Low Sulphur Fuel Oils (ULSFO)» eller «hybridolje». Hittil har det ikke vært undersøkt hvordan de nye oljetypene vil oppføre seg dersom de slippes ut og hvilke utfordringer dette kan medføre for beredskapen.

Siste nytt