Dispergeringsberedskap

Kystverket jobber med å bygge opp en statlig dispergeringsberedskap. Det har vært gjennomført flere prosjekter for blant annet å teste effektiviteten av ulike dispergeringsmidler på ulike oljer. Det er også vurdert ulike påføringsmetoder.

Kystverket jobber nå med å bygge opp en dispergeringsberedskap som vil være en kombinasjon av påføring av dispergeringsmidler fra fartøy og helikopter. Når det gjelder fartøysdispergering så er det Kystverkets multifunksjonsfartøyer som forberedes for å ha dispergeringskapasiteter om bord. Det er også vurdert aktuelle helikopter som kan benyttes til påføring av dispergeringsmidler. Her finner dere rapporter fra de ulike prosjektene.

Nyhetsliste

Siste nytt