IMAROS - Anbefaling av oljevernutstyr og metoder

 

English version 

 

 Mye olje i testhallen

                                        Logo

Kystverket skal i 2020 og 2021 lede det EU-finansierte prosjektet IMAROS, som skal samle inn kunnskap og erfaring fra flere land for å lage anbefalinger for hvordan man best mulig kan gjennomføre oljevernaksjoner ved utslipp av lav-svovel drivstoffoljer. Prosjektet er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Belgia og Malta.

Kontaktperson:

Silje Berger, prosjektleder: silje.berger@kystverket.no

Nyhetsliste

Skal anbefale oljevernutstyr og metoder for nye lav-svovel drivstoff

Kystverket skal sammen med samarbeidspartnere i Sverige, Danmark, Frankrike, Belgia og Malta finne ut hvordan man på best mulig måte kan bekjempe utslipp av lav-svoveldrivstoff.

Siste nytt