Publisert: , Oppdatert:

Om prosjektet

Prosjektet IMAROS har som mål å finne ut hvordan man på best mulig måte kan bekjempe utslipp av lav-svoveldrivstoff. 

Vellykket oljevernrespons etter skipshendelser vil redusere innvirkningene på det marine miljøet og samfunnsøkonomiske påvirkninger på berørte kystsamfunn.

Endringer i IMO-regelverket for å redusere luftutslipp fra skip har resultert i en "ny generasjon" fyringsoljer. Disse nye drivstofftypene kan være utfordrende under utilsiktet oljesøl, og deres oppførsel etter søl er lite forsket på. Laboratorie- og bassengprøving så langt har avslørt et betydelig mangfold av fyringsoljer med hensyn til fysiske og kjemiske egenskaper, samt giftighet.

En skipshendelse som involverer den nye generasjonen olje, kan føre til alvorlige innvirkninger på det marine og kystmiljøet med påfølgende utfordringer, siden det kan være vanskelig å fjerne oljen med konvensjonelt oljevernutstyr og -metoder.

Dette prosjektet har som mål å samle kunnskap og erfaringer fra flere land, og vil identifisere de mest relevante produktene fra den nye generasjonen oljer som brukes av skip i Europa. Disse oljene vil bli analysert for å identifisere forskjellige egenskaper. Videre vil egnetheten til forskjellige responsteknologier og metoder for søl av disse nye produktene bli identifisert gjennom praktiske tester av utstyr.

Det overordnede målet er å utvikle anbefalinger for oljevernrespons som involverer den nye generasjonen fyringsoljer. Dette inkluderer blant annet metoder for respons til sjøs så vel som på strandlinjer. Dette vil gjøre det mulig for deltakende stater i EUs ordning for sivil beredkap å investere i det mest riktige utstyret og få kunnskap om de best mulige metodene innen oljevernrespons når det gjelder denne nye generasjonen olje. En effektiv reaksjon til sjøs vil også redusere mengden olje som når strandlinjene. Resultatene kan bidra til utvikling av mer miljøvennlige marint drivstoff.

Relaterte dokumenter