In situ brenning (ISB)

Rapport 1:

I den første rapporten om In situ brenning (ISB) har SINTEF analysert åtte oljetyper, fire av dem var i tillegg forvitret, og sett på hva som skjer med dem under brenning. Brenning av olje ble foretatt i et konkalorimeter, en ovn som muliggjør oppsamling av røyk og residue (restolje).

Ved oljeutslipp er mekanisk opptak den foretrukne metode, men det kan være behov for andre verktøy i oljevernberedskapen. I rapporten er det sett på brenning av diesel, hybridoljer og tungolje (IFO 180). Brenning av IFO 180 skiller seg ut, det blir mer sotpartikler og høyere gasskonsentrasjoner enn ved brenning av de andre oljene.

Analysene gir et nyansert bilde av hva som dannes av røykgass, sot og residue etter ISB. Det ble blant annet målt svært små sotpartikler under brenningen. Dette er en kunnskap som trengs for å evt. inkludere brenning i oljevernberedskapen.

Her kan du lese rapporten: Endelig rapport_ISB_ SINTEF_ 050318.pdf

Rapport 2:  

Antennelse av  tre oljer ble utført før Olje På Vann (OPV) 2018 hos SINTEF, det ble utført brennetester i kar på 60x 60 cm. Det ble undersøkt antennelse av de spesifikke batcher av oljene som var planlagt å brenne i Nordsjøen på OPV. De tre oljene MGO, ULSFO og IFO 180 ble brent. Alle oljene ble antent, brenneeffektiviteten ble beregnet og brennerest (residue) ble ytterligere undersøkt med hensyn til synking.

Her kan du lese rapporten: Final rapport pre-prosjekt KyV OPV 090718.pdf

Nyhetsliste

Relaterte dokumenter

Siste nytt