Publisert: , Oppdatert:

Fakta om Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr

Testing av nye typer oljevernutstyr er et viktig element i Kystverkets arbeid med å videreutvikle teknologi og utstyr til bekjempelse av akutt forurensning. Her er informasjon om fasilitetene ved senteret:

  • Innendørs saltvannsbasseng der utstyr kan testes i realistiske omgivelser ved at det kan tilføres bølger og strøm i bassenget.
  • God plass ved siden av bassenget til rengjøring av materiell og tilrettelegging av annen testutrusning.
  • Møteromsfasiliteter og et utvendig øvelsesområde i betong.
  • Bassenget gir mulighet for at kapasitet og stabilitet for oljeopptakere kan testes i full størrelse.
  • Små lenser i full størrelse, og store lenser i modellskala kan utprøves
    med hensyn til fleksibilitet, stabilitet og evne til å holde på olje under varierende sjøtilstander og strømhastigheter.
  • Sentral beliggenhet i Horten i Vestfold, om lag 10 mil sør for Oslo.
  • Senteret ligger også i umiddelbar nærhet til Oslofjorden.

 

Fakta

Her kan du laste ned brosjyren om Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr.

Lengde: 30 m

Bredde: 7 m

Dybde (totalt): 4,4 m

Dybde over dobbeltbunn:2,4 m

Praktisk dybde over dobbeltbunn: 1,7 m

Vannvolum: ca. 800 m³

Vannstrømhastighet: ca. 3- 4 knop

Bølgehøyde (max): ca. 0,6 meter

Vannstrømhastighet (max): 
ca. 3- 4 knop

Bølgehøyde (max): ca. 0,6 meter

Her kan du laste ned den engelske informasjonsbrosjyren om senteret.

Relaterte dokumenter

Siste nytt