Publisert: , Oppdatert:

Oljevern i is: Nytt utstyr utviklet

Kulde og is gir utfordringer for oljevernberedskapen. Kystverket og oljevernindustrien har de siste årene samarbeidet om å utvikle utstyr og løsning spesielt for dette formålet. Nå ser et nytt kommersielt produkt dagens lys.

Å samle opp olje i områder med kulde og sjøis er veldig utfordrende. Nå kan et nytt oljevernsystem, Arctic Foxtail, være med på å løse disse utfordringene.

Når uhellet først er ute og olje havner på sjøen må vi ha utstyr som kan samle og ta opp forurensingen mest mulig effektivt. Utstyret som inngår i dagens oljevernberedskap langs norskekysten er utviklet over tid, og fungerer godt i de fleste situasjoner. Flere av dagens oljevernløsninger møter imidlertid utfordringer allerede ved -7 til - 9ᵒC i kombinasjon med sjøtemperatur fra null og lavere. Enkelte fjordstrøk langs kysten opplever tilising som til nå har utgjort en utfordring, om akutt forurensing skulle skje. Og med økt trafikk og næringsaktivitet langt nord, har behovet for oljevernberedskap i kaldt klima økt betraktelig.

Økende aktivitet i nord gir nye behov
Å sørge for tilstrekkelig oljevernberedskap i is og kulde har blitt et økende behov. Utstyr og metoder brukt i isfrie områder møter begrensinger i kalde forhold. Dette har Kystverket og NOFO jobbet sammen for å løse. Siden 2015 har de jobbet sammen med utstyrsleverandører i forskning og utvikling for å komme frem til nye løsninger som dekker behovene.

- Vi er glade for at vi nå ser fruktene av et langsiktig tverrfaglig arbeid, og at resultatet gir et produkt som løser nye oppgaver i klimatiske forhold der vi til nå ikke har hatt fullgode løsninger, kommenterer beredskapsdirektør Johan Marius Ly.
- Det har vært en god prosess, der de tre ulike aktørene har bidratt med sine styrker, erfaringer og kompetanse.

Kravspek etter udekte behov
Oljeindustrien ved Norsk oljevernforening for operatørselskaper (NOFO) og Kystverket har siden 2014 jobbet sammen for å utvikle ny teknologi som kan forbedre oljevern i is og kulde, og samtidig skape kommersielt realiserbare løsninger. Målsettingen har vært å utvikle en oljeopptaker som er i stand til å fungere under arktiske forhold i temperaturer ned til minst -20ᵒC uten å få problem med ising, og samtidig kunne gjøre opptak av olje mellom is og isflak. Gjennom teknologiutviklingsprogrammet «Oljevern 2015» ble norske og internasjonale selskap invitert til å fremme konseptforslag for helt ny eller forbedret oljevernteknologi for kaldt klima og isfylte farvann. 

Tett FOU-samarbeid
Mellom 2015 og 2018 mottok vi 120 forslag. 50 av disse kvalifiserte til å få levere prosjektforslag. Av disse ble 20 prosjekter antatt. Prosjektene ble finansiert med 1/3 fra prosjekteier, 1/3 fra petroleumsindustrien og 1/3 fra statlige FoU-midler. Kystverket og NOFO stilte med ressurs- og kompetansebistand i alle prosjektene.

Konseptet Arctic Foxtail, initiert av bedriften H. Henriksen, var et av prosjektene som ble antatt. Etter en god utviklingsprosess mellom bedriften, Kystverket (prosjektkoordinator) og NOFO ser nå sluttresultatet lyset som kommersielt produkt.

- Dette har vært et tett og fruktbart samarbeid, kommenterer beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.
- Det å samle fagkrefter fra oljeindustri, fagmyndigheten og næringsliv har vært svært givende. Og ikke minst: resultatene vil komme oljevernberedskapen både i Norge og andre steder til gode.

Et vesentlig bidrag til oljevern i is
Produktet som nå lanseres på det globale markedet for oljevernutstyr, har disse vesentlige designendringene:
- Redesign for flytting av cargopumpen fra dekk til direkte under oppsamlingstrau ute på opptakeren.

- Opptakeren helt innkapslet av et isolerende softcover for å redusere varmetap.

- Oppvarming fra separat hydraulikkoljekrets både direkte gjennom kanaler i oppsamlingstrau (varmeplater) og luftoppvarming i opptakerhuset fra en luft/oljekjøler. Varmen fra hydraulikkoljen bidrar også til oppvarming av cargoslangen da hydraulikk og cargoslanger er pakket sammen i en felles returslange (umbilical). I tillegg er det mulig å tilføre varm vann gjennom dyser for hvert bånd ved innløp i maskinen og via en dyse i trauet ved innløp til cargopumpe.

Designkriterier for arktisk klima har vært DNVGL-OS-A201 og SINTEF rapport A27929. Prosjektet tok utgangspunkt i en oppsamlings-anordning, «adhesjonsbåndopptakeren» Foxtail 4-9 - en opptakertype som Kystverket allerede har i sin oljevernberedskap.

Det ble tidlig i prosjektet utført målinger som viser omfanget av varmetapet fra adhesjonsbåndene ved ulike temperaturer og vindhastigheter. Dette ble benyttet til å utforme den hydrauliske varmekretsen, som har en kapasitet på ca. 12-13 kW. Det er bygget inn flere lag sikkerhet i denne kretsen slik at kald olje ved oppstart ikke skal kunne gi skadelig trykkoppbygging i varmeplatene.

Det har blitt utført flere praktiske tester av systemet underveis, både kaldoppstart fra -20ᵒC i frysecontainer og diverse driftstester og målinger. Utviklingsprosjektets slutt-test ble gjennomført fra fartøyet Polarsyssel under kalde forhold ved Svalbard i mars 2018. Her ble også en standard opptaker ikke tilpasset kalde forhold testet for sammenligning. Driftstest med reelt oljeopptak av hhv. marin diesel (MGO) og IF 180 bunkersolje er også utført våren 2019 i Kystverkets nasjonale testsenter for oljevernutstyr i Horten.

- Den nyutviklede Arctic Foxtail er et godt og viktig bidrag til arbeidet vårt med å styrke oljevernberedskap i kaldt klima, kommenterer senioringeniør Jan Willie Holbu. Holbu har vært Kystverkets koordinator og pådriver i prosjektet.   

Klare til bruk
Kystverket har til nå bestilt fire Arctic Foxtails. De vil bli utplassert i områder i Norge med størst utfordringer og sannsynlighet for kulde og is problematikk: en i Horten, en i Vadsø og to på Svalbard. Den ene av Svalbardenhetene er tenkt plassert om bord på fartøyet Polarsyssel, den andre ved Kystverkets oljeverndepot på Svalbard.

Siste nytt