Publisert: , Oppdatert:
- Jan-Ivar Meldre

Læreplanen for opplæring i håndtering av akutt forurensning.

Læreplanen skal bidra til å oppfylle forurensningslovens krav om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning (jf. forurensningsloven kapittel 6).

Læreplanen trådte i kraft 01.01.2011. Det forutsettes at alle kurs som berøres av læreplanen, avholdes i henhold til denne.

Trekanten under illustrerer oppbyggingen av læreplanen.

Kursplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læreplanen har to målgrupper:

  • Aktører som tilbyr opplæring i håndtering av akutt forurensning
  • Personell som skal få opplæring i håndtering av akutt forurensning

Forurensningslovens bestemmelser om beredskaps- og aksjonsplikt og eventuelle krav i medhold av forurensningsloven ligger til grunn for opplæringen av personell som skal ivareta beredskapen mot, og håndteringen av akutt forurensning.

Læreplanen finner du ved å klikke på bildet under:

 

Læreplan - forside

Fakta

Lenker til samarbeidspartnere som har inngått avtale om bruk av læreplanen

    DNV gL logo
         
        Logo FFK

Relaterte dokumenter