Kurs- og øvelseskalender 2019

Hovedinformasjonen finnes ved å klikke i selve kalenderen, eller på blå tekst i rammen under kalenderen. Oppdateringer skjer fortløpende ved endringer.

De ulike fargene henspeiler til ulike kategorier.   Der det står et + tegn, er det flere/andre aktiviteter samme dato.

Gult er kurs for Kurs i ledelse av askjoner (KLA) innsatsleder-sjø (IL-sjø) og andre seminarer.
Oransje er Interkommunale lederøvelser  for IUA. 
Blå er større øvelser med flere aktører, hvor også øvelser i tilknytning til depotene kan inngå.
Lilla er trening, kurs, øvelse eller samling for Kystverkets innsatsstyrke mot akutt forurensning.
Rosa er depotgjennomganger for Kystverkets innsatsstyrke mot akutt forurensning
Grønt er øvelser for Sjøgående styrker Kystvakt, Kystverket rederi, Fartøyer i kystnær beredskap (FKB), m.m.


For spørsmål, kontakt: