Meld deg på årets Nasjonale beredskapsseminar

Kystverkets beredskapsavdeling inviterer nok en gang til sitt årlige nasjonale seminar om beredskap mot akutt forurensning, det 36. i rekken siden 1979. Påmeldingen er nå stengt. For spørsmål kontakt Elin.nilssen@kystverket.no

Denne gang blir seminaret gjennomført på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika 29. og 30. oktober 2019.

Målgruppen for seminaret er ledende personell tilknyttet den statlige og kommunale beredskapen, relevante myndigheter, representanter fra operatørene tilknyttet petroleumsvirksomheten og norske utstyrsleverandører. Seminaret er åpent for alle.

Det endelige programmet for årets seminar er forventet å være klart i utgangen av september, men vi kan allerede nå friste med en oppsummering fra nasjonalt FoU seminar som blir arrangert i september av Senter for marint miljø og oljevern (SOMM) i samarbeid med Kystverket.

Det vil videre bli erfaringsutveksling fra berørte IUA etter siste tids hendelser. Dette vil også innbefatte orienteringer fra hendelsene med  KNM Helge Ingstad og Northguider.

I år vil også Kystverkets samvirkeaktører bli invitert i forbindelse med revisjon av Nasjonal beredskapsplan.

Det vil som tidligere bli tilrettelagt for aktuelle leverandører for å ha en liten stand mot en avgift.

Link for påmelding og administrative reguleringer.

Frist for påmelding er 4. oktober, etter denne dato vil påmeldingen stenges.

Nyhetsliste

Siste nytt