Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Foredragsholdere på nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning 2018

Disse foredragsholderne vil bidra på årets seminar.

Innledning ved politisk ledelse

Brage Baklien har vært statssekretær i Finansdepartementet siden
2016. Fra 2005 - 2016 jobbet han som politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe.
Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Sandvika.

 

Presentasjon av Senter for oljevern og marint miljø (SOMM)

Direktør for senteret Ann-Helen Ernstsen har en allsidig maritim erfaringsbakgrunn
innen sikkerhet, oljevern og beredskap. Hun har utdanning
som høyskoleingeniør i maskin og marinteknikk, og hun har
senere bygd på sin formalkompetanse med blant annet Maritim
arktisk kompetanse og en Master in Technology and Safety in the
High North fra Universitetet i Tromsø.

 

Hvordan kan nasjonal grunnberedskap mot akutt forurensning
optimaliseres - presentasjon av masteroppgave

Morten Meen Gallefos (39) leder av IUA Telemark. Erfring fra Full
City aksjonen og øvelse SCOPE 2017 som begge deler foregikk på
Telemarkskysten. Har mastergrad i samfunnssikerhet og kriseledelse
med fordypning i beredskap mot akutt forurensning.

 

 

Orientering om IUA Romerike

Arild Baarlid er faglig rådgiver i IUA region 2 på Romerike og 
Glåmdalen. 

 

 

 

John Arne Karlsen fra IUA region 3 er brannsjef i Øvre Romerike brann og redning IKS og leder av IUA region 2 som dekker 19 kommuner på Romerike og i Glåmdalsregionen.

 

 

Påvisning av radioaktive stoffer

Jan Erik Hansen er fagansvarlig for farlige stoffer i NRBR. Han har
vært ansatt i NRBR i 21 år De siste fire årene som fagansvarlig. Jan
Erik har gjennomført stålevernkoordinator kurs hos IFE (institutt for
energiteknikk) på Kjeller og har derfor bra kunnskap på stråling/
radioaktivitet. Har også samarbeidet med Statens Strålevern når det
gjelder intern prosedyre for redningsarbeid der det er radioaktive
kilder.

 

Sporveiens erfaringer med opprydningsarbeidet etter oljeutslipp
på Ryen i mai 2018

Kjersti Pernille Rynning Øyen er HMS-sjef i Sporveien og var ansvarlig for å koordinere opprydningsarbeidet på havn og sjø i forbindelse med Sporveiens oljeutslipp fra Ryen i 2018. Kjersti har en mastergrad i industriell økologi fra NTNU i Trondheim og har tidligere jobbet som rådgiver i bygg- og anleggsbransjen

 

 

Oslo brannvesens erfaring etter oljeutslippet fra Sporveien

Jon Myroldhaug er brannsjef i Oslo

 

 

 

  

Kystverkets erfaringer etter oljeutslippet fra Sporveien

Torunn Østmann jobber som seniorrådgiver i Kystverkets beredskapssenter, Miljø- og planleggingsseksjonen og er leder for faggruppe for landhendelser.

 

 

 

Organisering av skadestedet ved akutt forurensning

Frode Riise har jobbet som brannkonstabel i Brann og redning Mo i Rana de 13 siste årene. Hans spesial felt er vann redning, kjemikaliedykking, tauredning og oljevern. Jobber som kursleder for gjennomføring av grunnkurs deltid, utrykningsleder kurs deltid, IMO kurs offshore.
De 7 siste årene har han jobbet mye med IUA Rana. Har vært skadestedsleder 5 ganger på IUA øvelser på Helgeland.

 

 

Sosiale medier - kommunikasjonsutfordringer.
Stødig i stormen - sosiale media i krise?

Karina Nilsen er rådgiver i Corporate Communications der hun bistår selskaper med intern- og lederkommunikasjon, krisekommunikasjon og digital kommunikasjon. Karina er utdannet Msc i Industriell økologi fra NTNU, med fordypning i miljøledelse og miljøpolitikk. Hun har også en bachelorgrad i Statsvitenskap med fordypning i politisk risiko fra NTNU.

 

Brukerforum Kystinfo beredskap


Silje Berger jobber som seniorrådgiver i Kystverkets beredskapssenter. Hun har blant mye annet jobbet med å tilrettelegge Kystinfo beredskap og strandappen som støtteverktøy til bruk under aksjoner mot akutt forurensning. Silje har 10 års erfaring innenfor fagfeltet beredskap mot akutt forurensning i Kystverket. Hun er utdannet biolog, med doktorgrad fra Leibniz Universität Hannover, Tyskland

Siste nytt