Publisert: , Oppdatert:

Foredragsholdere på Nasjonalt seminar for miljøberedskap og akutt forurensning 2020

Her er en presentasjon av noen av foredragsholderne som vil bidra på årets seminar:

Ingvild Ofte Arntsen 
kommer fra Lofoten og er vokst opp midt i havgapet på Værøy.
Øya er kjent for sin natur, og er en storeksportør av tørrfisk. Arntsen ble 24. januar utnevnt av Kongen i statsråd som statssekretær i Samferdselsdepartementet. Tidligere har hun vært statssekretær i Landbruks- og matdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

 

 

Einar Vik Arset

er direktør i Kystverket.
Han er utdannet Cand.Merc. fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse. Han har også en Cand. Mag i offentlig administrasjon fra Universitetet i Bergen og Asian Institute of Management. Arset har lang erfaring som toppleder i offentlig sektor. Siden 2010 har han vært rådmann i Ulstein kommune i Møre og Romsdal, og før det var han rådmann for nabokommunen Vanylven. 

 

 

Gaute Wahl

er seniorrådgiver og fagleder for oljevern ved Senter for oljevern og marint miljø. Det siste halve året har han vært prosjektleder for arbeidet med en tilpasset konseptvalgutredning av testfasiliteter for oljevern og maring forsøpling på Fiskebøl. Gaute har jobbet med beredskap mot akutt forurensning i Kystverket og har også erfaring fra privat konsulenttjeneste, samt fra statlig forvaltning med utredninger, saksbehandling og prosjektarbeid. Han har også erfaring fra organisasjonsarbeid og undervisning.

 

 

 Anette Fischer 

er seniorrådgiver i Juridisk seksjon i Miljødirektoratet. Begynte i Statens forurensingstilsyn (SFT) i 1998, og jobbet der til 2006. Kom tilbake til miljøforvaltningen i 2012, etter noen år i privat praksis. Har jobbet mye med beredskap mot akutt forurensning, blant annet en periode som jurist for beredskapsavdelingen i Horten når den lå under SFT. Er involvert i Miljødirektoratets arbeid med kravstilling til og oppfølging av virksomheters beredskap mot akutt forurensing (hovedsakelig petroleumsvirksomheten) og kommunal/interkommunal beredskap mot akutt forurensning. I tillegg bistår hun med oppfølging av storulykkeforskriften og strategien for CBRNE-beredskap, og jobber med utvikling av miljølovgivning under bistandsprogrammet Olje for Utvikling. Er en del av Miljødirektoratets beredskapsorganisasjon som koordinator for akutt forurensning og prosjektleder for oppdatering og videreutvikling av MOB-sjø som nå får nytt navn: Prioriteringskart for innsats mot akutt forurensning. 

  

Ove Njøten
Er senioringeniør i  Plan og miljøseksjonen i Kystverkets Beredskapssenter. Han har utdanning som høgskoleingeniør innenfor miljøteknologi. Han avslutter også i disse dager en masteroppgave om fjernmåling fra radar satellitter, og utfordringer knyttet til innfasing av nye satellitter. Dette er et oppgave som gjøres samarbeid med Kystverket og Universitetet i Lund, Sverige, hvor han gjør en mastergrad i GIS (Geografiske Informasjon systemer).

Han startet sin arbeidskarriere ved Marinens havarivernskole på Haakonsvern, og ble ansatt i SFT Oljevernavdelingen (Oljevernstasjon Mongstad) i 1997, og har fulgt med beredskapsavdelingens overføring til Kystverket i 2003, hvor han nå jobber fra Beredskapssenteret kontor i Horten. Han har hatt et særlig ansvar for operativ bruk av fjernmåling, herunder Kystverkets fly og satellittovervåking, som nå også innbefatter fjernmåling fra mindre luftfartøy/droner. 

  

Kapteinløytnant Stein Magne Eidissen
Jobber som Fagleder for RPAS (drone) i Kystvakten.

Han har jobbet med ubemannet teknologi i luften og under vann siden 2009, ved siden av jobb som Maskinist.

Stein Magne er utdannet på Sjøkrigsskolen Skipsteknisk linje i Bergen. Han har jobbet i Sjøforsvaret siden 1992 og har jobbet i Kystvakten siden 2004. 
Før Kystvakten har Stein Magne jobbet i Marinen og Forsvars Logistikk organisasjon.
Han har vært deltatt og ledet RPAS prosjekt med Kystverket på vegne av Kystvakten.

 

Hanne Solem Holt, 

Jobber i logistikk og teknologiseksjonen i Kystverkets Beredskapssenter. Her har hun jobbet siden 2012 med å koordinere og bidra til teknologiutvikling og FoU-tiltak innenfor fagområdet akutt forurensning. Hanne bidrar til test og utprøving av beredskapsmateriell, og jobber med utredning og implementering av ulike bekjempningsmetoder. Hun er utdannet ingeniør, og har en master i innovasjon og ledelse

 

 

 

Rune Bergstrøm Kystverket Beredskapsavdelingen
Er utdannet biolog fra Univertsitetet i Oslo. Jobber som seniorrådgiver i 

Beredskapsavdelingen med fagansvar for miljøvern, analyse og statistikk og FoU. Har hatt ledelsesansvar for en rekke av Kystverkets aksjoner. Tidligere erfaring fra lederstillinger i miljøforvaltning hos Sysselmannen på Svalbard, Fylkesmannens miljøvernavdelinger m. fl. Diverse styreverv i Norges forskningsråds miljøprogrammer og Svalbards miljøfond

 

 

Wenche Stenvang
er seniorrådgiver i Kystverkets Beredskapsavdeling. Hun er utdannet innen økonomi og administrasjon og har arbeidet  

med økonomi og personaloppgaver i Politiet og Kriminalomsorgen frem til hun startet i Kystverket i 2010. Hun har sammen med avdelingens jurist ansvar for økonomi og dokumentasjon knyttet til statlige aksjoner mot akutt forurensning, og er rådgiver til kommuner og IUA ved hendelser 

 

.

 

 

 

Harald Sørby er seksjonsleder i Miljødirektoratet,Industriseksjon 2 i Hav- og industriavdelingen

 

 

 

 Roar Gammelsæter

er seniorrådgiver i Miljødirektoratet,Industriseksjon 2 i hav og industriavdelingen

Siste nytt