Publisert: , Oppdatert:
- Lill Therese Opsahl Haugen

Sjå opptak frå årets beredskapsseminar

Langt fleire enn vanlig deltok på det nasjonale beredskapsseminaret, som i år vart gjennomført som webinar. Her kan du sjå opptaket.

Det nasjonale beredskapsseminaret vart arrangert for 27. år på rad. Grunna covid-19 situasjonen vart seminaret direktesendt frå studio i Horten med programleiar, gjestar og foredragshaldar frå heile landet.

–Det er sjølvsagt synd at vi ikkje kunne møtes fysisk i år, slik vi har gjort før. Samtidig var det viktig for oss å gjennomføre beredskapsseminaret. Fordelen med å gjennomføre eit digitalt arrangement, er at vi når fleire. Gjennomføringa gjekk svært bra, med gode foredrag, dialog og debatt i studio. I går hadde rundt 670 personer logga seg på, det er vi svært nøgde med. Heile seminaret ligg no tilgjengeleg som opptak for dei som ikkje kunne vere med direkte, seier Åsmund Berg Nilsen, seniorrådgiver ved Beredskapsavdelingen og ansvarlig for seminaret.

Sjå heile sendinga frå årets beredskapsseminar, 27. oktober

Sjå heile sendinga frå årets beredskapsseminar, 28. oktober

  

Gå direkte til dei ulike foredraga:

Velkommen ved Kystverket.

Innledning ved politisk ledelse i Samferdselsdepartementet

Nytt fra Kystverket ved kystdirektør Einar Vik Arset 

Hva skjer fremover innen teknologi og muligheter? Hanne Solem Holt, Kystverket

Status i planlegging av fremtidige testfasiliteter, Gaute Wahl, Senter for Oljevern og Marint Miljø

Dialog og debatt

Henlagte båter - forsøpling eller forurensning - kommunens muligheter og begrensninger Anette Fischer, Miljødirektoratet

Kommunal beredskapsplikt akutt forurensning - status i veiledningsmateriell og maler for planverk, Harald Sørby og Roar Gammelsæter, Miljødirektoratet

Hvordan sikre refusjon fra den ansvarlige forurenser Wenche Stenvang og Anette Solbraa-Bay, Kystverket

Sivilforsvaret som forsterkingsressurs, erfaring og fremtid Tom Kjær, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Grunnlag for beste miljøprioriteringer, kartlag sjø og land, Anette Fischer Miljødirektoratet

Bruk av droner ved akutt forurensning, erfaring og fremtid, Ove Njøten, Kystverket Representant fra Kystvakten

Statlig aksjon Trans Carrier, (plastpellets) ved Rune Bergstrøm, Kystverket og Jørn Bustgaard, IUA Østfold

Diesellekkasje fra tankbil i Takvatnet ved Målselv Kjersti Dale, Kystverket

Forholdene mellom akutt forurensning og eksisterende grunnforurensning, Anette Fischer, Miljødirektoratet

Dialog og debatt

Brann i parkeringshus på Sola flyplass - forurensning fra slukkevannet? Nils-Erik Haagenrud, Rogaland brann og redning IKS

Northguider, Hinlopen på Svalbard - presentasjon og gjennomgang av aksjonen, Rune Bergstrøm Kystverket

 

 

Siste nytt