Miljø

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Blant annet gjøres dette gjennom forebyggende tiltak som tar sikte på å redusere risiko for alvorlige hendelser i farvannet og gjennom å ha en dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon.

Nyhetsliste

Miljøundersøkelser etter oljeforurensning

Selv med begrensede påvirkninger på miljøet, er grundige miljøundersøkelser viktig etter grunnstøtinger, viser en rapport fra Havforskningsinstituttet og Kystverket.

Siste nytt