Publisert: , Oppdatert:
- Rune Bergstrøm

Ved oljepåslag på land

En ulykke som fører til utslipp langs kyst og vassdrag vil som regel medføre påslag av oljeforurensning på land. Etter at området er undersøkt er det viktig å få renset strendene slik at miljøpåvirkningen blir minst mulig. Det er også viktig at metoden man velger ikke gjør mer skade på naturen enn oljen gjør i utgangspunktet.

Rask gjennomføring av skadebegrensende tiltak etter akutt forurensning er svært viktig (Illustrasjonsfoto: Kystverket)
Rask gjennomføring av skadebegrensende tiltak etter akutt forurensning er svært viktig (Illustrasjonsfoto: Kystverket)

Kartlegging og planlegging

Kystverket har utviklet en egen metode for å kartlegge de kystområdene som er utsatt for oljepåslag. Hvilken strategi for rensing som velges, avhenger av en rekke forhold, blant annet områdets miljøsårbarhet, topografi, tilgjengelighet, størrelsen på arealet som er berørt og tykkelsen på oljelaget.

Bølgeeksponering, strandtype og bruken av området er også avgjørende for valg av metode og nivå på rensingen. Områder som er utsatt for mye bølgeaktivitet trenger generelt mindre rensing enn områder som er mer beskyttet. Etter at en befaringsrapport er utarbeidet, sendes den til Kystverkets strandrensingsgruppe, som deretter lager en arbeidsplan, som blant annet inneholder beskrivelser av arbeidsmetodikk, miljøutfordringer og utstyrsbruk. 

Grovrensing

På hver arbeidsposisjon må det opprettes et system for hvordan området skal renses. Først skal avfallet sorteres etter følgende mønster: flytende masse går i egen beholder, fast oljebefengt masse går i egen beholder, og restavfall går i egen beholder.

Når avfallet er sortert, kan området grovrenses. Først fjernes den frittflytende oljen. Hvis det er praktisk mulig, kan man her benytte slamsuger, pumper eller absorberende midler. Deretter fjernes oljebefengt masse (tang, gress) og tykke oljelag på steiner og svaberg skrapes av.

Finrensing

I de fleste tilfeller vil naturen selv sørge for finrensingen av området, men i spesielle områder må også dette gjøres manuelt. Dette gjelder særlig i områder som er mye benyttet til rekreasjon eller som har høy verneverdi.

Metoder for finrensing kan blant annet være bruk av høyttrykkspyler, varmtvann og strandrensemidler. Den metoden som velges skal godkjennes av Kystverket.

Sanering av strender, det vil si utskifting av masse, gjennomføres ikke med mindre det foreligger spesielle behov.

ORDFORKLARINGER

  • Absorberingsmidler. Midler som brukes for å trekke opp oljen. Bark og torv er naturlige absorberingsmidler. Absorberingsmidlene virker på en slik måte at oljen binder seg til dem og gir den større overflate, noe som gjør den lettere tilgjengelig for oljenedbrytende mikroorganismer eller for oppsamling.
  • Renhetsgrad. Det vil alltid finnes spor av olje igjen etter rensingen av et forurenset område. Målet er å gjøre det så rent at naturen klarer resten selv.
  • Strandrensemidler. Vanligvis brukes kjemikalier (såper), i noen tilfeller kan bioremedieringsmidler(oljenedbrytende mikroorganismer) brukes. Alle produktene må være testet og godkjent for giftighet og effektivitet før de tas i bruk.

Siste nytt