Skipsvrak

Kystverket har register med opplysninger om skipsvrak som har sunket etter 1914 og som er større enn 100 brutto register tonn. Dette registeret holdes oppdatert av Kystverket.

Nyhetsliste

Pågående prosjekter

Kystverket utfører tiltak på skipsvrak for å håndtere akutt forurensing eller som en forebyggende operasjon for de miljøskader forurensing fra vrak kan medføre ved senere akutte utslipp

Fakta

  • Kystverket har ansvar for akutt forurensing fra skipsvrak. Kystverket har derfor kartlagt potensialet for miljøskade fra skipsvrak.
  • I Kystverkets database over skipsvrak er skip som har sunket etter 1914 og som er større enn 100 brutto registertonn registrert. 
  • Akutte utslipp av oljeprodukter fra vrak vurderes som den største risikoen for miljøet.
  • Kystverket overvåker kontinuerlig vrakene som har størst forurensingspotensial.
  • Til sammen har fem skipsvrak blitt tømt for olje, og i 2011 er det bevilget 30 millioner kroner til tømming av ytterligere fire vrak.

Siste nytt