Publisert: , Oppdatert:
- Kjetil Aasebø

Beredskapsutstyr i Norge

Kystverket har ansvar for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning. Dette innebærer også ansvar for å anskaffe og/eller disponere egnet utstyr.

Oljeverndepotene

Kystverket har 16 oljeverndepoter langs norskekysten. Depotene et utstyrt med oljelenser, oljeopptakere, strandrense- og nødlosseutstyr, Depotene er bemannet med en depotstyrke på 10 personer og en tilsynsmann. 

Geografisk plassering av depotene og hvilken type utstyr som er lagret der er basert på Kystverkets beredskapsanalyse. Beredskapsanalysen angir sannsynlighet for og konsekvenser ved akutt forurensning på de ulike strekningene langs kysten.

Fartøyene

Kystvaktens 11 fartøy og Kystverket 6 egne fartøy, er utstyr med spesialisert oljevernutstyr. Mannskapet på disse fartøyene er trent i bruk av utstyret for en eventuell oljevernaksjon. 

Kystverket har skrevet kontrakt med 35 mindre fartøy tilknyttet depotene. Dette er private båter som skal bistå Kystverket i en oljevernaksjon. Disse båtene har ikke eget oljevernutstyr ombord, men skal ved en eventuell aksjon benytte seg av utstyrtet på depotene. 

Den nasjonale slepeberedskapen består av 4 fartøyer plassert lang norskekysten. Dette er også private fartøyer som har en kontrakt med Kystverket. Sjøtrafikksentralen i Vardø disponerer fartøyene i slepeberedskapen ut fra den til enhver tid gjeldende trafikksituasjon. Primæroppgaven til disse båtene er å hindre båter å drifte i land.

Andre ressurser

Det finnes også oljevernutstyr hos kommunale forurensningsmyndigheter og hos bedrifter og selskap som driver potensielt forurensende virksomhet. Dette utstyret vil Kystverket også benytte når det er nødvendig.

I tillegg har Kystverket samarbeidsavtaler med andre land som sikrer bistand fra disse landenes oljevernressurser ved behov.

Flyovervåkning

Kystverkets overvåkningsfly patruljerer norskekysten 600–800 timer årlig, i samarbeid med Kystvakten og NOFO. Fjernmålingsutstyr i flyet gjør det mulig både å oppdage ulovlige utslipp og beregne forurensningsmengder. Under aksjoner brukes flyovervåkning aktivt for å påvise og kartlegge forurensningens utbredelse, og dermed hvor oljeverninnsatsen bør settes inn.

Satellittovervåkning

Kystverket benytter seg også av satellittjenester for å kunne oppdage mulig forurensing på sjøen. Dersom satellittene viser tegn til forurensning vil Kystverket kunne sende ut overvåkningsfly eller et fartøy for å få verifisert satellittobservasjonen, og eventuelt iverksette tiltak for å identifisere den ansvarlige for utslippet. Normalt vil denne type observasjoner være ulovlige utslipp. Oppfølging av ulovlige utslipp skjer i samarbeid med blant annet politiet og Sjøfartsdirektoratet.

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt