Publisert: , Oppdatert:
- Kjetil Aasebø

Kystverkets beredskapsressurser

Her beskrives hvilke kapasiteter som inngår i den statlige beredskapen mot akutt forurensning.

Oljeverndepotene

Kystverket har 15 oljeverndepoter langs norskekysten. Depotene et utstyrt med oljelenser, oljeopptakere, strandrense- og nødlosseutstyr. Depotene er bemannet med en depotstyrke på 10 personer og en tilsynsmann. 

Geografisk plassering av beredskapsmateriellet, og hvilken type utstyr som er lagret hvor, er basert på Kystverkets beredskapsanalyser. Beredskapsanalysene angir sannsynlighet for og konsekvenser av akutt forurensning på de ulike strekningene langs kysten.

Fartøyene

Kystvaktens seks fartøy og 12 av Kystverkets fartøy er utstyrt med oljevernutstyr.

Kystverket har skrevet kontrakt med 36 mindre fartøy tilknyttet depotene. Dette er private båter som skal bistå Kystverket i en oljevernaksjon. Disse båtene har ikke eget oljevernutstyr ombord, men skal ved en eventuell aksjon benytte seg av utstyr fra depotene. 

Den nasjonale slepeberedskapen består av 4 fartøyer plassert lang norskekysten. Dette er private fartøyer som har inngått avtale med Kystverket. Fartøyene er også tilpasset og utrustet med oljevernkapasiteter. Sjøtrafikksentralen i Vardø disponerer fartøyene i slepeberedskapen ut fra den til enhver tid gjeldende trafikksituasjon. Primæroppgaven til slepeberedskapen er å hindre fartøy fra å drifte på land.

Flyovervåkning

Kystverkets overvåkningsfly patruljerer norskekysten 600–800 timer årlig. Fjernmålingsutstyr i flyet gjør det mulig både å oppdage ulovlige utslipp og beregne forurensningsmengder. Under aksjoner brukes flyovervåkning aktivt for å påvise og kartlegge forurensningens utbredelse, og dermed hvor oljeverninnsatsen bør settes inn. Denne tjenesten utføres i samarbeid med Kystvakten og Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO).

Satellittovervåkning

Kystverket benytter seg også av satellittjenester for å kunne oppdage mulig forurensning på sjøen. Dersom satellittbildene detekterer mulig forurensning, kan Kystverket mobilisere overvåkningsfly eller fartøy for å verifisere satellittobservasjonen. Ved ulovlige utslipp vil Kystverket iverksette tiltak for å identifisere ansvarlig forurenser.

Andre ressurser

Det finnes også oljevernutstyr hos kommuner og hos bedrifter og selskap som driver potensielt forurensende virksomhet. Dette utstyret kan Kystverket benytte ved behov.

I tillegg har Kystverket samarbeidsavtaler med andre land som sikrer bistand ved behov.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt