Statlig slepeberedskap

Kystverket har det faglige ansvaret, og er ansvarlig myndighet for den statlige slepeberedskapen i Norge. Den operative utførelsen av tjenesten utføres av Kystvakten – etter avtale med og på oppdrag fra Kystverket. Ordningen gir effektiv bruk av statlige ressurser, samtidig som det gir en sterk slepeberedskap.

KV Bison er blant KV-fartøyene i den statlige slepeberedskapen (Foto: Kystvakten)

Nyhetsliste

Slik er statens slepeberedskap

KV Bison i aksjon under en slepeøvelse i Oslofjorden i september 2020. (Foto: Kystvakten)

Seks av Kystvaktens fartøyer inngår i den statlige slepeberedskapen. Disse kan disponeres dersom sjøtrafikksentralene oppdager fartøy i drift – eller dersom denne typen assistanse blir bedt om.

Siste nytt