Publisert: , Oppdatert:

Hvilke fyr kan jeg overnatte på?

Det er mulig å besøke og overnatte på mange av Norges fyrstasjoner. Det gjelder både de som er i Kystverkets eie, og de som er overtatt av andre. Kystverket leier fyrstasjonene ut til aktører som legger til rette for slike aktiviteter.

Dersom man ønsker å besøke eller overnatte på fyr er det derfor de ulike leietakerne som skal kontaktes.

Oversikt over de ulike fyrene finner i lenker til i faktaboksen under.

Er du interessert i å besøke et fyr som ikke tilbyr overnatting, er det likevel anledning til å gå i land og benytte seg av uteområdene på stedet. Her er det Friluftsloven som gjelder.

For mer, se informasjonen i høyre kolonne.

Artikkel om overnatting på norske fyr

Fakta

Informasjon om hvert fyr:
I og med at ikke alle norske fyr er i Kystverkets eie, har ikke etaten en fullstendig oversikt over hvordan alle fyrene i dag blir disponert, for eksempel om det er mulig å overnatte der.  

En del informasjon om hvert enkelt fyr  finnes imidlertid på www.fyr.no.

Vet du hvem som er leietaker på fyret du er interessert i, gjør et nettsøk på leietakerens navn for å finne praktisk informasjon.

Siste nytt