Forvaltningsplaner for fredete fyrstasjoner

Kystverket eier 114 fyrstasjoner, og av disse er 68 fredet etter kulturminneloven. I tillegg er det 15 fredede fyrstasjoner i andres eie. Det skal utarbeides en forvaltningsplan for hver enkelt av statens kulturhistoriske eiendommer, og Kystverket har påbegynt et arbeid med forvaltningsplaner for de fredete fyrstasjonene i etatens eie.

Nyhetsliste

Om forvaltningsplanene

Forvaltningsplanen skal gi kunnskap om viktige generelle prinsipper for forvaltningen av fyrstasjonene som fredete kulturminner. Den skal også gi forståelse for det helhetlige miljøet og det særpreget som karakteriserer den enkelte fyreiendommen, og som skal ivaretas i vernesammenheng.

Siste nytt