Tenk sikkerhet i fritidsbåten

Kystverket tar ansvar for sjøveien, og bidrar til sikker ferdsel og god fremkommelighet langs kysten blant annet gjennom drift og vedlikehold av fyrlykter, sjømerker og andre navigasjonshjelpemidler. Totalt finne det over 900 000 fritidsbåter i Norge, og i Kystverket jobber vi for at kysten skal være trygg og tilgjengelig for alle disse.

Nyhetsliste

Rapport om fritidsbåtulykker gir nyttig kunnskap

Fritidsbåt i Smørsundet

− Rapporten til Statens havarikommisjon for transport (SHT) om fritidsbåtulykker gir alle som jobber med trygg og sikker ferdsel med fritidsbåt et bedre grunnlag for å forebygge ulykker og uønskede hendelser, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Relaterte dokumenter

Siste nytt