Tenk sikkerhet i fritidsbåten

Kystverket tar ansvar for sjøveien, og bidrar til sikker ferdsel og god fremkommelighet langs kysten blant annet gjennom drift og vedlikehold av fyrlykter, sjømerker og andre navigasjonshjelpemidler. Totalt finne det over 900 000 fritidsbåter i Norge, og i Kystverket jobber vi for at kysten skal være trygg og tilgjengelig for alle disse.

Nyhetsliste

Ber båtfolket løfte blikket

Det som er dumt i bil, kan også være dumt i båt. Husk å løfte blikket.

«Det som er dumt i bil, kan også være dumt i båt. Løft blikket!» Oppfordringer kommer i en kampanjen der målet er å øke bevisstheten om viktigheten av å bli mer oppmerksomme når vi fører fritidsbåt.

Relaterte dokumenter

Siste nytt