Tenk sikkerhet i fritidsbåten

Vi går mot tidenes båtsommer, og aktiviteten på sjøen og i strandsonen vil bli større enn noen gang langs hele kysten.  – Sørg for at dette blir gode dager, med flotte opplevelser både for deg selv, dem du har med i båten og andre som ferdes på og ved sjøen. Følg sjøvettreglene og sjøveisreglene, bruk flytevest og avpass farten, oppfordrer kystdirektør Einar Vik Arset.

Nyhetsliste

– Fritidsflåten må ta omsyn til nyttetrafikken!

− Det er viktig at dei som ferdast i fritidsbåt tar spesielle omsyn til nyttetrafikken. Kvart år opplever vi altfor mange nestenulukker med fritidsbåtar som kryssar for nært, eller som legger seg altfor nært dei store fartya. Hugs at fartya i nyttetrafikk er store og tunge, og difor er manøvrering og fartsjustering meir krevjande for dei, seier kystdirketør Einar Vik Arset. 

Relaterte dokumenter

Siste nytt