Publisert: , Oppdatert:

Regelverk når du ferdes i båt

De som fører småbåt forplikter seg å overholde norske lover og regler knyttet til ferdsel på sjøen. Båtfører har alltid ansvar!

Sjøveisreglene – trafikkregler til sjøs

Vikeregler for motorbåter
1. Hold til høyre for møtende båt.
2. Vik for båter fra styrbord.
3. Motorbåt viker for seilbåt.

Vikeregler mellom seilbåter
1. Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord.
2. Lobåt viker for lebåt.

Andre vikeregler 
1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet.
2. Hold god avstand til nyttetrafikk.
3. Hold til styrbord i trange led.
4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt.

Her finner du utfyllende detaljer om Sjøveisreglene

Sjøvettreglene – regler for sikker ferdsel til sjøs

1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under forhold den er egnet for.
4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Båtførerbevis

Regelverket sier at dersom du er født i 1980 eller senere, og skal føre en fritidsbåt med lengde over åtte meter eller med motor som er større enn 25 hestekrefter, må du ha båtførerbevis. Men vi anbefaler likevel alle å ta båtførerprøven, for å øke kunnskapen om navigering, sjømerker og godt sjømannskap.

Fart til sjøs

Alle som ferdes til sjøs må følge eventuelle lokale fartsbegrensninger. Disse vil variere fra kommune til kommune. De lokale fartsforskriftene kommer i tillegg til de vanlige sjøveisreglene som alle må følge, og det er til syvende og sist båtførers ansvar å avpasse farten til farvann, vær, annen trafikk, egne ferdigheter osv. Fritidsbåter skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier. Om man ikke overholder slike fartsbegrensninger, gir det større sannsynlighet for at det oppstår fare.

Det viktigste å ta hensyn til er den generelle fartsbegrensningen – som presiserer at båtførere skal avpasse farten etter forholdene.

For det som kalles skjermede innaskjærsmiljøer for rekreasjon, opphold, naturopplevelse, fortøyning og ankring anbefaler Kystverket en lokal fartsbegrensning på 5 knop inntil en avstand fra land på fra 100 meter opp til 500 meter.

Kystverket har anbefalt at kommunene fastsetter fartsgrense på enten 3, 5, 8 eller 30 knop, avhengig av type farvann. Kommunen er ansvarlig for skilting av farvannet i sin kommune.

Hvordan sjekke fartsgrensen i ditt område?

Du kan enten sjekke på lovdata.no eller her på på Kystverkets hjemmesider.

Du kan også sjekke direkte med den aktuelle kommune om den har fastsatt lokal forskrift. Slike lokale fartsforskrifter skal for øvrig skiltes hensiktsmessig, og kommunene har plikt til å publisere informasjon av betydning for de sjøfarende, for eksempel på egne internettsider, i småbåthavner eller lignende.

Sakte fart

Skiltet «Sakte fart» forteller kun om den alminnelige plikt til å avpasse farten etter forholdene, og innebærer ikke innføring av nye fartsrestriksjoner. Det vil kun være en opplysning til sjøfarende om at det i det aktuelle farvannet er forhold som tilsier at spesielle hensyn må tas.

 

Siste nytt