Publisert: , Oppdatert:

Varsle om slukkede lykter eller feil på sjømerker

Selv om vi har patruljer som stadig er ute og fører tilsyn, kan vi ikke være overalt til enhver tid. Dersom du har observert sjømerker som ikke fungerer optimalt, vil vi gjerne ha tips. Dette gjelder også om du ser store, drivende gjenstander som kan være til fare for ferdselen til sjøs.

Kystverket har døgnkontiunerlig navigasjonsvakt.

Melding sendes til Nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (NAVCO):

Tlf: 22 42 23 31 (Hele døgnet)
Faks: 22 41 04 91 (Hele døgnet)
e-post navco@kystverket.no

  • Mange av de faste hjelpemidlene for navigasjon langs kysten er automatiserte og uten vakthold. Det er derfor viktig at sjøfarende melder fra til Kystverket om uregelmessigheter på navigasjonsinstallasjoner.
  • Andre akutte og/eller uventede hendelser som kan være til fare for skipstrafikken må også meldes inn. Eksempler på akutte og/eller uventede hendelser er drivende gjenstander, nedfalt høyspentkabel, grunnstøtt fartøy, sunket fartøy og drivende fiskeredskap.
  • Vakthavende koordinator videreformidler meldingen til rette instans, slik at uregelmessigheten blir rettet opp så raskt som mulig. Eventuelle navigasjonsvarsler vil utstedes etter retningslinjer

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt