Publisert: , Oppdatert:
- Leif Arne Larsen

Bunnfaste merker med lys

De fleste lanterner som er satt opp langs norskekysten er rundtlysende hvite, røde eller grønne. Noen få har sektorlys. Lanternene markerer grunner, tørrfall, holmer og skjær, utstikkende nes og andre hindringer.

Bunnfast merke med lys.
Fra innseilinga til Melbu havn, en vindfull novemberdag. (Foto: Bjørn Eide)

De røde og grønne lanternene er så langt det er mulig plassert i ytterkanten av en hindring. Men den sjøfarende må være oppmerksom på at det også kan være urent farvann på den ”riktige” siden av lanternen. Dette fordi det av praktiske årsaker ikke har latt seg gjøre å plassere den lenger ute.

De hvite lanternene kan være plassert midt oppe på en obstruksjon for å markere dens lokasjon. Det er viktig å kontrollere farvannet opp mot sjøkartet for å avgjøre hvor nær en kan gå en lanterne.

Konstruksjon

Lanternene langs norskekysten er satt på forskjellige typer konstruksjoner, avhengig av hvilket miljø/farvann de er plassert. Lanterner som står i områder hvor de blir utsatt for kraftig sjø eller is, er plassert i sjøen hvor det er relativt dypt og/eller hvor også dagmerke funksjonen er viktig er montert på betongsøyler, trebeininger eller andre kraftige konstruksjoner. Men mange lanterner er montert på toppen av en enkel jernstang.

Lanterne på betongsøyle Lanterne på stang Lyskilde av diodelys

Lysspesifikasjon

De fleste lanternene på kysten er solcelledrevet.  Derfor har de ofte lyskarakteren Q (hurtigblinkene) eller Fl (ett eller flere blink hvert tidsintervall), men noen kan ha en Iso karakter på grunn av omliggende fyrlys etc. Lysrekkevidden til en solcelledrevet lanterne er også relativ kort.

De siste årene har Kystverket begynt å bruke diodelys på noen av sine lanterner.  Dette lyset kan virke mer intenst enn lyset fra en tradisjonell lanterne med lyspære.

Hurtigbåtmerke med indirekte belysning (HIB)

Hurtigbåtmerke med indirekte belysningMerke for hurtiggående fartøy: lanterne på stang, med indirekte belysning på trekant

Kystverket har utviklet og satt opp en god del sjømerker langs norskekysten - spesialdesignet for hurtiggående fartøy. Disse merkene har betegnelsen ”Lanterne på stang med indirekte belysning på trekant”.

Spesifikasjon

Merket har en lanterne på toppen som har en lyskarakter eller et fast lys. I tillegg er det montert en lyskaster som lyser opp en trekant plassert nede på stangen (som vist på bildet over). Trekanten er merket med et tall og en refleks.

Grønn refleks: På de merkene som en skal ha på sin styrbord side i seilingsretningen er tallet et oddetall og refleksen grønn.
Rød refleks: På de merkene som en skal ha på sin babord side er tallene et partall og refleksen rød.
Hvit refleks: Noen trekanter er merket med en hvit refleks og et tall. Denne står plassert slik at man kan seile på begge sidene av merket.

Plassering

Merket kan være plasser både på land og i sjøen.  Lyskasteren på de merkene som er plassert på land har også den effekten at den lyser opp en del av terrenget rundt merket. Noen av merkene i sjøen kan være plasser oppe på et stativ som en trebeining eller lignende. 
 
Merk: I forbindelse med utviklingen av merke ble flere varianter utprøvd.  Dette for å komme frem til et mest mulig optimalt merke for de hurtiggående fartøyene.  Derfor er det noe variasjon på plasseringen og størrelse av tall og reflekser på merkene langs kysten. De første merkene har sågar også en annen utforming og de er heller ikke utstyrt med lanterne.  De mangler også tall.

Overett lys og -merker

Lanterner overett med overett dagmerke. Diodelys festet på mast og stang. Overett merker som røde flaker.I enkelte leder langs norskekysten er det satt opp parvis fyrlys og/eller dagmerker som fungerer som overett merking (ledsmerker). Dette for å gi den sjøfarende en ledestrek å forholde seg til. Ledstreken er angitt i grader rettvisende i kompassets retning i kartet og i fyrlisten. Vanligvis oppgis retningen imot overett merkene, men i tilegg kan også retningen fra oppgis.

Lanterner og merker blir også to og to sammen brukt som overett. Noen lanterner kan være rundtlysende, andre kan lyse ut i en samlet sektor. Merkene kan være to trebåker satt overfor hverandre, eller to trekanter hvor den nederste er plassert med spissen opp og den øverste med spissen ned. Det kan også være to røde firkanter , hvor merkene er overett når disse står rett overfor hverandre.

Siste nytt