Publisert: , Oppdatert:
- Leif Arne Larsen

Indirekte belysning

Indirekte belysning er et fast gult lys fra en lyskaster som lyser opp et område. Dette området kan være en odde, skjær, molohode, brokar eller konstruksjoner som for eksempel en fyrlykt er montert på.

Hurtigbåtmerker med indirekte belysnig

Hensikten med indirekte belysning er å gi den seilende en viss effekt av ”dagnavigasjon” hvor man bedre kan se og bedømme avstanden til et begrenset område og i tillegg se et opplyst dagmerke Slik fungerer indirekte belysningselv om det er mørkt. Ofte blir dette forsterket ved bruk av reflekser og/eller hvit farge.

Den seilende vil bare se det som blir opplyst, ikke selve lyskilden fra den indirekte belysningen. Lyskasteren som skaper det indirekte lyse kan være festet på en stolpe, på en fyrlykts konstruksjon, under en bro, på ei kai mast, osv.

Siste nytt