Publisert: , Oppdatert:
- Leif Arne Larsen

Lykter

Det er bortimot 2000 fyrlykter langs norskekysten. De aller fleste er satt opp for å gi sektorlys. Noen få fungerer også som overettlykter med andre. I tilegg til at en fyrlykt gir lys for å navigere etter, er den et dagmerke med sin hvite farge og røde tak.

Åttekantet fyrlykt på underbygning. SolcelledrevetKarakteristikk

Eldre fyrlykter er åttekantet og laget i støpejern. Noen fyrlykter som ble laget på 50-/60-tallet er runde og er laget av aluminium. 

Nyere fyrlykter er laget av glassfiber. Disse er også runde. Noen fyrlykter på utsatte steder er utstyrt med snøskjerm. Denne skal forhindre at det legger seg snø og is på fyrlyktens vindusruter. Fyrlyktene blir drevet av nettspenning eller av solcellekraft.

Plassering

Fyrlyktene er plassert på land eller ute i sjøen. Noen fyrlykter står for seg selv rett på grunnen, andre står på en underbygning, mens noen er plassert på stativ eller søyle.  Det finnes også en del lykter som er integrert inn i forskjellige bygningsmasser, da spesielt på fyrstasjoner. Den mest spesielle er Årø fyrlykt som er integrert i flytårnet på flyplassen i Molde.

Vær obs på

Den sjøfarende skal være oppmerksom på at i enkelte sektorer kan det oppstå endringer i lysets styrke og kvalitet. Dette skyldes at sprosser i vindusrutene og på selve linsen delvis eller helt skygger for lyskilden. Når lyset blir merkbart svakere kan også dette skyldes at det er valgt å ikke bruke linse i enkelte sektorer eller deler av sektorer. 

Sektorlys fra fyr, fyrlykter og lanterner

Sektorlys fra fyr, fyrlykter og lanterner er blitt benyttet på norskekysten i over hundre år. Det benyttes tre farger for å skille sektorene fra hverandre, hvit, rød og grønn. Noen fyrlys har bare to farger fordi antall og størrelsen på sektorene gjør dette mest formålstjenelig.

     

     

 

  •  Sektorer som har fargene rød eller grønn, lyser over urent farvann.
  • Det kan forekomme grunner o.l. i de hvite sektorene, men vanligvis signaliserer de ”rent” farvann innenfor et avgrenset område.


Merk:
Den sjøfarende må imidlertid alltid navigere etter tilhørende kart for å avgjøre om de kan seile i de farvannene som sektorene avgrenser. Vanligvis skal et sektorlys også sees i sammenheng med andre sektorlys og sjømerker.

Sektorgrenser

SektorinndelingGrensen mellom hver sektor er satt på bakgrunn av hva sektorene skal skjerme for. 

Dette kan være en større eller mindre grunne, holmer og skjær, et nes, inn mot land og/eller en annen obstruksjon i farvannet (havbruksanlegg etc.). Størrelsen på hver enkelt sektor er oppgitt rettvisende og fra sjøen (i retning mot lyset) i antall grader. Sektorgrensene er angitt med en omtrentlig vinkelrett avstand i meter fra den obstruksjonen som er nærmest grensen.  I noen tilfeller er denne avstanden beskrevet bare som ”klar av” obstruksjonen.

Merk: Mellom sektorer av ulik farge vil det alltid være en liten overgangsvinkel, hvor det er vanskelig å avgjøre fargen med sikkerhet. I overgangsvinkelen mellom rød og grønn sektor vil det under vanlige forhold, p.g.a. fargeblandingen være en smal stripe hvor lyset ser hvitt ut. Skarpheten av overgangene kan variere.

Når lykterutene er våte kan overgangsvinkelen mellom to sektorer bli noe større enn ved tørre lykteruter. Under yr eller når lykterutene er dogget kan det òg hende i overgangen mellom hvit og farget sektor og mellom hvit og mørk sektor, at grensen for det hvite lyset blir flyttet betraktelig inn i den fargede eller mørke sektoren.  Under slike forhold vil normalt det grønne og røde lyset vise seg blekere enn vanlig. Ved navigering i en sektor nær sektorgrensen, må en være oppmerksom på dette.  Er det is på lykterutene kan det hende at de fargede sektorene ser ut som hvite.

Siste nytt