Publisert: , Oppdatert:
- Leif Arne Larsen

Skjerming av lykter

Skjerming er en betegnelse som brukes om arbeidsprosessen med fyrlykter og fyrstasjoner som har to eller flere sektorer av fargene hvit/rød/grønn. Formålet med prosessen er sikre at sektorgrenser ligger korrekt med tanke på de farer de er ment å advare/skjerme mot.

  • Rød og grønn sektor angir urent farvann.
  • Hvit sektor angir farbart farvann for fartøyer som er forventet å trafikkere farvannet.

Det er viktig å huske at hvit sektor ikke nødvendigvis angir farbart farvann i hele sektorens lengde/lysvidde. En kan ha farer både nært fyrlykten og langt unna, mens det da tiltenkte virkeområde til hvit sektor ligger mellom disse. Dette fremgår av sjøkartet, og ikke minst de seilendes plikter å sette seg inn i dette før seilasen. Som oftest er dette naturgitte begrensninger.

Skjerming er en prosses som gjennomføres når en sektorlykt installeres. Da vil en skjermer visuelt observere sektorskifte (fargeskifte eller fra lys til mørk) og stedfester denne geografisk. En skjermer er en nautiker i Kystverket som har gjennomgått opplæring, pluss veiledning i felt med erfaren skjermer, for deretter å bli godkjent til å arbeide selvstendig. Disse får da utstedt autorisasjon som skjermer av Kystverkets senter for farled, fyr og merker.

Denne geografiske stedfestingen brukes så til å angi en rettvisende vinkel fra sjø mot lykten. Vinkel, farge og lysvidde angis i sjøkart for bruk av de seilende. Prosessen gjentas så etter fastlagte intervaller (sju år) for å sikre at sektorgrensene ligger der de er skal.

Norsk Fyrliste inneholder beskrivelse i klartekst av hva sektorgrenser skjermer for, slik at seilende bedre kan forstå hvilke farer som er skjermet for.

I prosessen med skjerming foretar skjermer nautiske vurderinger slik at sektorgrensene både gir god utnyttelse av farvannet og beholder reservemarginer inn mot aktuelle farer. 

Det er omkring 2000 lykter som har skjerming langs norskekysten. 
Hver lykt sjekkes for skjerming hvert 7. år.  

Siste nytt