Publisert: , Oppdatert:

Smartbøye leverer nyttig informasjon

På Fauskane, nordvest for Ålesund, har Kystverket ei bøye som leverer nyttig data for området. Fausken-bøya er et prøveprosjekt, men nå ønsker Kystverket å se på mulighetene for å få tilsvarende smarte bøyer (smarte navigasjonsinnretninger) andre steder langs kysten. Her finner du mer informasjon om smartbøya og temaet. 

Navigasjonsinnretninger kan også brukes til aktiv registrering av nyttig data for så vel sjøfarende som til forskning. (Foto: Tatjana Varholm/Kystverket)

Navigasjonsinnretninger kan også brukes til aktiv registrering av nyttig data for så vel sjøfarende som til forskning. (Foto: Tatjana Varholm/Kystverket) 

 

Hva menes med «smart navigasjosinstallasjon», eller «smartbøye»?

Med «smart navigasjonsinstallasjon» menes å bruke et vanlig sjømerke til mere enn bare et hjelpemiddel for navigasjon. Eksempelvis å kunne innhente meteorologiske data for å kunne vite det eksakte værbildet der installasjonen er. Altså ei 2 i 1-løsning.

Hvor er Fausken?

Fausken ligger cirka 15 nautiske mil (ca. 30 km) nordvest av Alnes Fyrstasjon utenfor Ålesund. 

Hva er posisjonen til bøyen?

Bøyen ligger i følgende posisjon:
N 62° 34’01,9
E 005° 43’35,2

Denne posisjonen vil ikke alltid oppleves å være 100 prosent lik, da bøyen flytter seg rundt innenfor en radius på cirka 50 meter - alt etter hvordan strømmen setter og vinden båser.

Hvordan ser bøyen ut?

Bøyen er tilnærmet lik alle andre lysbøyer, men den er utrustet med litt ekstra utstyr som vindmåler, strømmåler, GPS-antenne. Ellers vil du se at den har samme fargemønster/dagmerket (YBY) som er en Vest-kardinal, slik den er ment som.

Hvorfor skal det være en «smart navigasjonsinnretning»?

Målet er at det skal være et ekstra hjelpemiddel, både for de som ferdes på sjøen alle andre som er interessert i vær og vind, for å gi dem bedre forutsigbarhet til å ta bedre beslutninger – og gjerne ta gode beslutningene mye tidligere.

Hvilken informasjon kan jeg få fra denne bøyen som jeg ikke får fra de andre?

På Fausken-bøya får du blant annet vite:

  • Vindstyrke/-retning
  • Bølgehøyde/-periode
  • Strøm fart/retning

Men det finnes muligheter for å kunne sette på sensorer som registrerer andre ting. Nye muligheter utforskes hele tiden.

Kan man registrere temperaturer ved ulike dybder?

Temperatur, og andre parametere som oksygen eller konduktivitet, er det fullt mulig å kunne måle på flere punkt. En bruker en stringløsning som er festet under bøyen med flere noder som står på ulike dybder. Denne løsningen setter litt krav til hvor bøyen står, da vær og dybdeforhold spiller inn på design av løsning.

Hvor dypt kan man måle strømretning og fart?

Det mest vanlige er å bruke en 600kHz ADCP på denne typen bøyer. Disse har en typisk rekkevidde på 35 til 80 meter, avhengig av forhold i vannet. Dette dekker de maritime behovene. Innenfor forskning og offshore bruker en ofte litt andre frekvenser med lengre rekkevidde. Disse måler ofte fra bunn, eller er installert i stringløsninger fra bunn og oppover i vannsøylen.

Ved Hovden, utenfor Bø i Vesterålen, er det plassert en observasjonsplattform på 256 meters dyp ved et korallrev. Her er litt informasjon om LoVe, som gir et bilde av hvordan observasjoner gjøres fra bunn.

Hvor finner jeg den meteorologiske informasjonen fra bøyen?

Ennen tilgnag til infirmasjonen finner du på: 

Hvilken informasjon er, og vil være mest relevant for meg?

Det varierer veldig med hva du skal gjøre. Normalt er det vindstyrke + vindretning, bølgehøyder, bølgeretning, bølgeperioder (max og signifikant) og strømretning og fart som vil være det mest naturlige for en med båt. Men jobber eller interesserer du deg innenfor forskning kan det være helt andre ting som kan være interessant å registrere. For eksempel alger, plast, olje etc. Dette avhenger selvsagt din funksjon (yrke), hobby og interesse.

Er denne informasjonen tilgjengelig på noe spesielt tidspunkt av døgnet?

Denne kan du sjekke hele døgnet, og den har en intervall der den oppdaterer hver hele og halve time.

Hvordan kan jeg bruke informasjonen?

Informasjonen fra bøyen er i hovedsak tiltenkt for planlegging av seilas. Ønsker du for eksempel å dra på fisketur (enten som yrkes- eller hobbyfisker) i nærheten av bøyen, kan du gå inn å sjekke hvordan værforholdene er der ute før du går fra kai. Så kan du selv vurdere om det er for høye bølger eller for mye vind, og om det vil være mulige forhold å jobbe under. Du kan med andre ord bestemme deg før du går fra kai, og på den måten ha fokus på din egen sikkerhet, du har spart drivstofforbruket og om du tar hensyn til miljøet.

Finnes det en egen app for denne bøya?

Du kan bruke Kystvær-appen. Men vi jobber med å samkjøre dataen inn i andre plattformer og løsninger.

Vil det bli satt opp flere slike bøyer?

Det foreligger ikke noen konkrete planer per i dag. Men målet er at det skal komme ut flere slik at vi kan få et godt meteorologisk værbilde av hele norskekysten som sender sanntids –data. Igjen er det da også viktig at vi får tilbakemelding fra brukerne om hva de mener om den infoen som kommer fra denne bøyen som nå er satt ut. Er den relevant? Er dette en bøye man burde hatt flere plasser og hvorfor?

Det er altså vårt mål og ønske at det kommer flere. Men da er det viktig for oss å få tilbakemeldinger fra brukerne om hva de eventuelt liker med den informasjonen de får fra denne bøyen, og det man ikke liker. Samtidig trenger vi innspill til ønske og forslag om andre lokasjoner der man mener at den vil kunne være viktig og samfunnsnyttig med tanke på miljø og sjøsikkerhet.

Hvor vil det eventuelt bli satt opp flere slike bøyer?

Det er per i dag usikkert. Men det må vurderes ut fra behov og sikkerhet.

Kan man komme med forslag til hvor det kan være bra med en slik bøye?

Det kan man gjøre, og det ønsker vi at folk skal gjøre. Men da må du også begrunne hvorfor ei slik bøye skal komme akkurat der. Så vil det bli vurdert fra Kystverkets side. Legg gjerne ved et kartutsnitt som viser lokasjon/posisjon der dere mener at det trengs en slik bøye.

Er det bare de flytende sjømerkene som kan levere slik informasjon?

Nei. Også de faste installasjonene kan brukes for å innhente meteorologisk informasjon. Men det er bare de flytende sjømerkene som kan måle eksakte bølgehøyder og -perioder.

Hvilken informasjon er, og vil være mest relevant for meg?

Det varierer veldig med hva du skal gjøre. Normalt er det vindstyrke + vindretning, bølgehøyder, bølgeretning, bølgeperioder (max og signifikant) og strømretning og fart som vil være det mest naturlige for en med båt. Men jobber eller interesserer du deg innenfor forskning kan det være helt andre ting som kan være interessant å registrere. For eksempel alger, plast, olje etc. Dette avhenger selvsagt din funksjon (yrke), hobby og interesse.

Vil dette være en betalingstjeneste for alle?

Inntil videre vil informasjonen være gratis og tilgjengelig for alle.

Hvor henvender jeg meg hvis jeg lurer på noe eller vil informere om noe i forbindelse med bøyen?

Du kan kon takte Ruben Iversen på ruben.iversen@kystverket.no  

Hvilken karakter har bøyen?

VQ (9) W 10s (9 veldig hurtige blink hvert 10. sekund).