Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

Avhending av statlege fiskerihamner

Kystverket skal avhende statlege fiskerihamner som ikkje lenger er i bruk som fiskerihamner. Her kjem ei oversikt over kva for fiskerihamner som er klare for sal.

Mange av dei statlege fiskerihamnene er i dag ikkje lenger næringsaktive som fiskerihamn. Kystverket har eit vedvarande oppdrag om å avhende desse hamnene.

I oppdraget heiter det at Kystverket skal gi tilbod om fortrinnsrett til moglege kjøparar i følgjande prioriteringsrekkefølgje:

1. Statlege institusjonar (vederlagsfri overtaking)
2. Kommunale eller fylkeskommunale institusjonar (til takst)
3. Foreningar med allmennyttige føremål (til takst)
4. Private (på den opne marknaden)

Følgjande hamner er i avhendingsprosess:

Navn Kommune Fylke Takst Kommentar
Narestø Arendal Aust-Agder 120.000 I salsprosess
Kjøpmannsvågen Øygarden Hordaland 800.000 Seld
Baldersheim Fusa Hordaland 800.000 Offentleg avklaring 20.12.2018
Toftevika Sund Hordaland 600.000 Seld
Golten Sund Hordaland 2.500.000 Seld
Lyngholmen Sveio Hordaland 500.000 I salsprosess
Ternholmen Sveio Hordaland 150.000 I salsprosess
Sanden Øygarden Hordaland 75.000 Klargjerast 01.03.2019
Vinnes Fusa Hordaland 750.000 Offentleg avklaring 20.12.2018
Follese Askøy Hordaland 800.000 Offentleg avklaring 01.03.2019
Ramsøy Askøy Hordaland 2.100.000 Offentleg avklaring 01.03.2019
Hjørungavåg Hareid Møre og Romsdal 500.000 Klargjerast 01.03.2019
Brattvær Smøla Møre og Romsdal 50.000 Klargjerast 01.03.2019
Ringsøy / Ringsøykjeila Smøla Møre og Romsdal 50.000 Klargjerast 01.03.2019
Runde Herøy Møre og Romsdal 1.000.000 Offentleg avklaring 01.04.2019
Skorpa Herøy Møre og Romsdal 100.000 Offentleg avklaring 01.04.2019
Kopperstad Herøy Møre og Romsdal 400.000 Offentleg avklaring 01.04.2019
Sandebukta Herøy Møre og Romsdal 300.000 Offentleg avklaring 01.04.2019
Bøvågen Herøy Møre og Romsdal 150.000 Offentleg avklaring 01.04.2019
Giskeødegård Giske Møre og Romsdal 80.000 Klargjerast 01.03.2019
Giskegård Giske Møre og Romsdal 700.000 Klargjerast 01.03.2019
Valderhaugstranda Giske Møre og Romsdal 600.000 Klargjerast 01.03.2019
Valkve Giske Møre og Romsdal 1.050.000 Klargjerast 01.03.2019
Haram Haram Møre og Romsdal 500.000 I salsprosess
Longva  Haram Møre og Romsdal 500.000 I salsprosess
Rogne Haram Møre og Romsdal 500.000 I salsprosess
Lausund - molo Haram Møre og Romsdal 100.000 Klargjerast 01.03.2019
Hamnevågen Sandøy Møre og Romsdal 400.000 I salsprosess
Stave Andøy Nordland 50.000 Klargjerast 01.03.2019
Åknes Andøy Nordland 100.000 Klargjerast 01.03.2020
Melingsvåg, Imly Stavanger Rogaland 380.000 Seld
Føresvik Bokn Bokn Rogaland 250.000 Seld
Vik Karmøy Rogaland 150.000 Klargjerast 01.03.2019
Hemnes Karmøy Rogaland 50.000-100.000 Klargjerast 01.03.2019
Hellestø Sola Rogaland 100.000-150.000 Klargjerast 01.03.2019
Sanden, Åna Sira Sokndal Rogaland 50.000-100.000 Offentleg avklaring 31.12.2018
Vatnemoholmane/
Holmane
Rogaland 100.000-150.000 Klargjerast 01.03.2019
Østhusvik Rennesøy Rogaland 670.000 Rennesøy kommune meld int
Vetvik Bremanger Sogn og Fjordane 0 Stoppa sal
Utvær Solund Sogn og Fjordane 50.000-100.000 Stoppa sal
Gjerdevika Flora Sogn og Fjordane 50.000 Stoppa sal
Gardsvågen, Nautøy Solund Sogn og Fjordane 200.000 Klargjerast 01.03.2019
Røysetstranda Selje Sogn og Fjordane 100.000 Selje kommune meldt interesse
Indre Fure Selje Sogn og Fjordane 200.000 Selje kommune meldt interesse
Hoddevik Selje Sogn og Fjordane 250.000 Selje kommune meldt interesse
Drage Selje Sogn og Fjordane 250.000 Selje kommune meldt interesse
Refvik Vågsøy Sogn og Fjordane 200.000 Kunngjort for foreningar
Melværvågen Askvoll Sogn og Fjordane 150.000 Blir kunngjort for foreningar
Høyvik Askvoll Sogn og Fjordane 350.000 Seld
Eide Hyllestad Sogn og Fjordane 350.000 Kunngjort for foreningar
Storøy Solund Sogn og Fjordane 200.000 Blir kunngjort for foreningar
Steinsøysundet/
Oldersundet
Solund Sogn og Fjordane 150.000 Blir kunngjort for foreningar
Hersvik Solund Sogn og Fjordane 300.000 Blir kunngjort for foreningar
Sandøya Porsgrunn Telemark 650.000 Seld
Langesund Bamble Telemark 180.000 Offentleg avklaring 01.04.2019
Tennes Balsfjord Troms 50.000 Seld
Torsøya Kristiansand Vest-Agder 100.000 Klargjerast 01.03.2019
Kjødevågen/Litla Flekkefjord Vest-Agder 150.000 I salsprosess
Undhammer Flekkefjord Vest-Agder 80.000 Klargjerast 01.03.2019
Goksem Lindesnes Vest-Agder 150.000 Klargjerast 01.03.2019
Selør, Sælør Lyngdal Vest-Agder 280.000 I salsprosess
Dyrstavågen Mandal Vest-Agder 200.000 Seld
Ullerøy Farsund Vest-Agder 100.000 Avventar til 01.04.2019
Verevågen Farsund Vest-Agder 180.000 Avventar til 01.04.2019
Østhasselstrand Farsund Vest-Agder 320.000 Avventar til 01.04.2019
Haugestranda Farsund Vest-Agder 350.000 Avventar til 01.04.2019
Snekkestø Farsund Vest-Agder 200.000 Avventar til 01.04.2019
Tranevåg Farsund Vest-Agder 280.000 Avventar til 01.04.2019
Jøllestø Farsund Vest-Agder 300.000 Avventar til 01.04.2019
Stavern /
Fredriksvern
Larvik Vestfold 1.200.000 Offentleg avklaring 15.02.2019
Lille Arøya Larvik Vestfold 120.000 I salsprosess

Fleire hamner er snart klare for avhending

Fleire Ikkje-næringsaktive fiskerihamner er under taksering, og avhendingsprosessen for desse går vidare etter at takstrapportar er mottekne. 

Følg med på denne sida for når nye hamner kjem for sal!
Kort adresse: www.kystverket.no/avhending

Siste nytt