Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

Avhending av statlege fiskerihamner

Kystverket skal avhende statlege fiskerihamner som ikkje lenger er i bruk som fiskerihamner. Her kjem ei oversikt over kva for fiskerihamner som er klare for sal.

Mange av dei statlege fiskerihamnene er i dag ikkje lenger næringsaktive som fiskerihamn. Kystverket har eit vedvarande oppdrag om å avhende desse hamnene.

I oppdraget heiter det at Kystverket skal gi tilbod om fortrinnsrett til moglege kjøparar i følgjande prioriteringsrekkefølgje:

1. Statlege institusjonar (vederlagsfri overtaking)
2. Kommunale eller fylkeskommunale institusjonar (til takst)
3. Foreningar med allmennyttige føremål (til takst)
4. Private (på den opne marknaden)

Det er ikkje mogleg å forhandle ned prisen. Det er taksten som gjeld.

Følgjande hamner er i avhendingsprosess:

Navn Kommune Fylke Takst Kommentar
Narestø Arendal Aust-Agder 120.000 I salsprosess
Holmsbu Hurum Buskerud 580.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Loppa Loppa Finnmark 50.000 Offentlig avklaring - frist 13.05.2019
Breivik Hasvik Finnmark 100.000 Offentlig avklaring - frist 13.05.2019
Kjøpmannsvågen Øygarden Hordaland 800.000 Seld
Baldersheim Fusa Hordaland 800.000 Seld
Toftevika Sund Hordaland 600.000 Seld
Golten Sund Hordaland 2.500.000 Seld
Lyngholmen Sveio Hordaland 500.000 KYV vurderer innkomne søknader
Ternholmen Sveio Hordaland 150.000 KYV vurderer innkomne søknader
Sanden Øygarden Hordaland 75.000 Er i salsprosess
Vinnes Fusa Hordaland 750.000 Kontrakt under arbeid
Follese Askøy Hordaland 800.000 Blir lyst ut for foreningar med allmennyttig formål
Ramsøy Askøy Hordaland 1.450.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Hjørungavåg Hareid Møre og Romsdal 500.000 Vert seld av Forsvarsbygg
Brattvær Smøla Møre og Romsdal 50.000 Lagt til side
Ringsøy / Ringsøykjeila Smøla Møre og Romsdal 50.000 Seld
Runde Herøy Møre og Romsdal 1.000.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Skorpa Herøy Møre og Romsdal 100.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Kopperstad Herøy Møre og Romsdal 400.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Sandebukta Herøy Møre og Romsdal 300.000 Blir lyst ut for foreningar med allmennyttig formål
Bøvågen Herøy Møre og Romsdal 150.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Giskeødegård Giske Møre og Romsdal 80.000 Avklaring med grunneigar
Giskegård Giske Møre og Romsdal 700.000 Vert seld av Forsvarsbygg
Valderhaugstranda Giske Møre og Romsdal 600.000 Er i dialog med forening
Valkve Giske Møre og Romsdal 1.050.000 Vert seld av Forsvarsbygg
Haram Haram Møre og Romsdal 500.000 Blir lyst ut for foreningar med allmennyttig formål
Longva  Haram Møre og Romsdal 500.000 Seld
Rogne Haram Møre og Romsdal 500.000 Seld
Lausund - molo Haram Møre og Romsdal 100.000 Seld
Hamnevågen Sandøy Møre og Romsdal 400.000 Seld
Flugevåg Vanylven Møre og Romsdal 100.000 Offentlig avklaring - frist 20.05.2019
Stave Andøy Nordland 50.000 KYV vurderer innkomne søknader
Åknes Andøy Nordland 100.000 KYV vurderer innkomne søknader
Melingsvåg, Imly Stavanger Rogaland 380.000 Seld
Føresvik Bokn Bokn Rogaland 250.000 Seld
Vik Karmøy Rogaland 150.000 Vert seld av Forsvarsbygg
Hemnes Karmøy Rogaland 50.000-100.000 Avklaring hos grunneigar pågår
Hellestø Sola Rogaland 100.000-150.000 KYV vurderer innkomne søknader
Sanden, Åna Sira Sokndal Rogaland 50.000-100.000 Avklaring hos grunneigar pågår
Vatnemoholmane/ Holmane Rogaland 100.000-150.000 Avklaring hos grunneigar pågår
Lahammarmoloen i Skudenes havn Karmøy Rogaland 1.250.000 Offentlig avklaring - frist 27.05.2019
Madlandsstranda  Rogaland 300.000 Kommunen har frist til 09.05.2019
Skjærsundet Karmøy Rogaland 400.000 Kommunen har frist til 13.05.2019
Kvalavåg Karmøy Rogaland 400.000 Vil bli lyst ut for foreningar med allmennyttig formål
Vetvik Bremanger Sogn og Fjordane 0 Interne avklaringer
Utvær Solund Sogn og Fjordane 50.000-100.000 Vert annonsert til foreiningar
Gjerdevika Flora Sogn og Fjordane 50.000 KYV vurderer innkomne søknader
Gardsvågen, Nautøy Solund Sogn og Fjordane 200.000 Vert annonsert til foreiningar
Røysetstranda Selje Sogn og Fjordane 100.000 Under kommunal avklaring, frist 16.05.2019
Indre Fure Selje Sogn og Fjordane 200.000 Under kommunal avklaring, frist 16.05.2019
Hoddevik Selje Sogn og Fjordane 250.000 Under kommunal avklaring, frist 16.05.2019
Drage Selje Sogn og Fjordane 250.000 Under kommunal avklaring, frist 16.05.2019
Refvik Vågsøy Sogn og Fjordane 200.000 Interne avklaringer
Melværvågen Askvoll Sogn og Fjordane 150.000 Avklaring hos grunneigar pågår
Høyvik Askvoll Sogn og Fjordane 350.000 Seld
Eide Hyllestad Sogn og Fjordane 350.000 Vert seld av Forsvarsbygg
Storøy Solund Sogn og Fjordane 200.000 Avklaring hos grunneigar pågår
Steinsøysundet/ Oldersundet Solund Sogn og Fjordane 150.000 Interne avklaringer
Hersvik Solund Sogn og Fjordane 300.000 Interne avklaringer
Sandøya Porsgrunn Telemark 650.000 Seld
Langesund Bamble Telemark 180.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Tennes Balsfjord Troms 50.000 Seld
Ansnes Hitra Trøndelag 800.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Balsnessaunet Hitra Trøndelag 250.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Ørnflauvågen Frøya Trøndelag 850.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Titran Frøya Trøndelag 80.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Inntian Frøya Trøndelag 200.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Sandvik Frøya Trøndelag 250.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Sauøya Frøya Trøndelag 150.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Nesset Frøya Trøndelag 250.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Kya Frøya Trøndelag 300.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Sætervika Osen Trøndelag 800.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Kiran Roan Trøndelag 250.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Yttervågen Osen Trøndelag 350.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Råkvåg  Indre Fosen Trøndelag 300.000 Kommunen har fått frist til 19.05.2019
Linesøya Åfjord Trøndelag 300.000 Kommunen har fått frist til 06.05.2019
Garten Ørland Trøndelag 800.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Dypfestvåg Bjugn Trøndelag 650.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Vingsand Osen Trøndelag 400.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Eidshaug  Nærøy Trøndelag 100.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Flerengstrand Vikna Trøndelag 800.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Gjerdingen Nærøy Trøndelag 500.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Landskjærbukta Nærøy Trøndelag 200.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Lund Nærøy Trøndelag 200.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Ottersøy Nærøy Trøndelag 80.000 Kommunen har meldt interesse for å kjøpe
Risøyvalen Vikna Trøndelag 30.000 Er lyst ut for foreninger med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Skagestranda Nærøy Trøndelag 250.000 Er lyst ut for foreningar med allmennyttig formål - frist 13.05.2019
Torsøya Kristiansand Vest-Agder 100.000 KYV vurderer innkomne søknader
Kjødevågen/Litla Flekkefjord Vest-Agder 150.000 Seld
Undhammer Flekkefjord Vest-Agder 80.000 Er i salsprosess
Goksem Lindesnes Vest-Agder 150.000 Er i salsprosess
Selør, Sælør Lyngdal Vest-Agder 280.000 Er i salsprosess
Dyrstavågen Mandal Vest-Agder 200.000 Seld
Ullerøy Farsund Vest-Agder 100.000 Interne avklaringer
Verevågen Farsund Vest-Agder 180.000 Interne avklaringer
Østhasselstrand Farsund Vest-Agder 320.000 Interne avklaringer
Haugestranda Farsund Vest-Agder 350.000 Interne avklaringer
Snekkestø Farsund Vest-Agder 200.000 Interne avklaringer
Tranevåg Farsund Vest-Agder 280.000 Interne avklaringer
Tjørvebukten Farsund Vest-Agder 650.000 Interne avklaringer
Jøllestø Farsund Vest-Agder 300.000 Interne avklaringer
Stavestø Farsund Vest-Agder 200.000 Interne avklaringer
Stavern / Fredriksvern Larvik Vestfold 1.200.000 Seld
Ringshaug Tønsberg Vestfold 550.000 Er under offentleg avklaring - frist 05.05.2019
Helgeroa Larvik Vestfold 900.000 Er under offentleg avklaring - frist 05.05.2019
Lille Arøya Larvik Vestfold 120.000 I salsprosess
Brattestø Hvaler Østfold 150.000 Offentlig avklaring 01.04.2019 - kom avkl 02.05.2019
Kjellvika /Kjellviken Hvaler Østfold 600.000 Offentlig avklaring 01.04.2019 - kom avkl 02.05.2019
Lauer Hvaler Østfold 500.000 Offentlig avklaring 01.04.2019 - kom avkl 02.05.2019
Tisler Hvaler Østfold 40.000 Offentlig avklaring 01.04.2019 - kom avkl 02.05.2019
Vikerkilen Fredrikstad Østfold 180.000 Offentlig avklaring 01.04.2019 - kom avkl 02.05.2019

 

Fleire hamner er snart klare for avhending

Fleire Ikkje-næringsaktive fiskerihamner er under taksering, og avhendingsprosessen for desse går vidare etter at takstrapportar er mottekne. 

Følg med på denne sida for når nye hamner kjem for sal!
Kort adresse: www.kystverket.no/avhending

Siste nytt