Publisert: , Oppdatert:

Håndtering og transport av bulk

Forskrift 1114 om Sikker lasting og lossing av bulkskip trådte i kraft 1. mars 2004. Kystverket er tillagt oppgaven med å føre tilsyn med at forskriften etterleves av norske bulkterminaler.

mer kommer

Siste nytt