Publisert: , Oppdatert:

Havnestruktur

Havnestrukturen for godshåndtering i Norge består i dag av et nettverk av 32 stamnetthavner, hvor én eller flere terminaler er tilknyttet stamnettet. Resten av havnene betegnes som lokale havner, fiskerihavner, fritidsbåthavner og lignende som har som oppgave å betjene lokalsamfunnet. De om lag 600 statlige fiskerihavnene forvaltes av Kystverket. Kystverket deltar i planmedvirkning, og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven, som har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forvaltning av farvannet. Den nasjonale havnestrukturen legger føringer for statlig engasjement og framtidige statlige investeringer i det nasjonale godstransportsystemet.

Stamnetthavnene skal ha gode tilknytningsveger til havnene, samt sikre og effektive farleder. Infrastrukturen rundt større terminaler er viktig for å få gods distribuert på en effektiv måte. Regjeringen har i Nasjonal transportplan definert 32 stamnetthavner, hvorav god landverts tilknytning er viktig for 25, mens de resterende syv er sjø-sjøbaserte terminaler. Disse havnene er knyttet opp til stamleden som går langs kysten fra Svinesund til grensen mot Russland.

Følgende havner har én eller flere terminaler tilknyttet stamnettet (stamnetthavner):

        

  Nr.  

Kommune

Havn

Terminal

1

Fredrikstad

Borg havn

Øraterminalen

2

Moss

Moss havn

Moss havneterminal

3

Oslo

Oslo havn

Sydhavna, Hjortnesterminalen,   Vippetangen

4

Drammen

Drammen havn

Holmen

5

Tønsberg

Tønsberg havn

Slagen

6

Larvik

Larvik havn

Revet

7

Porsgrunn

Grenland havn

Brevikterminalen

8

Kristiansand

Kristiansand havn

Kongsgård, Vestre havn

9

Egersund

Egersund havn

Kaupanes

10

Sola

Stavanger havn

Risavika

11

Karmøy

Karmsund havn

Husøy

12

Tysvær

 

Kårstø

13

Bergen

Bergen havn

Dokken/Nøstet

14

Øygarden

 

Sture

15

Lindås og Austrheim

 

Mongstad

16

Flora

Flora havn

Flora havneterminal

17

Vågsøy

Nordfjord havn

Trollebøterminalen

18

Ålesund

Ålesund havn

Flatholmen

19

Aukra

 

Nyhamna

20

Kristiansund

Kristiansund og Nordmøre havn

Devoldholmen

21

Aure

 

Tjeldbergodden

22

Trondheim

Trondheimsfjorden interkommunale   havn

Brattøra

23

Mo i Rana

Mo i Rana havn

Toraneset

24

Bodø

Bodø havn

Bodøterminalen

25

Narvik

Narvik havn

Fagernesterminalen

26

Harstad

Harstad havn

Stagnesterminalen

27

Tromsø

Tromsø havn

Breivika

28

Alta

Alta havn

Elvebakken Terminalkaia

29

Hammerfest

Hammerfest havn

Polarbase

30

Hammerfest

 

Melkøya

31

Nordkapp

Honningsvåg havn

Honningsvåg havn

32

Sør-Varanger

Kirkenes havn

Passasjerterminalen

 

Siste nytt