Publisert: , Oppdatert:
- Trond Sigurd Røren

Kystverkets reiarlag

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Kystverket Reiarlag er ei eiga driftseining i etaten, og er Kystverket sin interne entreprenør med sine arbeidsfarty og arbeidslag.

Kystverkets reiarlag utfører Kystverket sine planlagte oppgåver innan nybygging, vedlikehald og drift av fyrstasjonar, lykter, lanterner, faste og flytende merker langs kysten. Arbeidslaga og fartya til reiarlaget inngår samstundes som ein ressurs i Kystverket sin operative beredskap mot akutt forureining.

Administrasjonen til reiarlaget er lokalisert i Ålesund, men mannskapa er fordelt på fartylag og landbaserte arbeidslag langs heile kysten, frå svenske-grensa til grensa mot Russland.

Kystverket si forsyningseining er ein del av reiarlaget.

Oversikt over, og fakta om fartya i Kystverkets reiarlag finn du i menyen til venstre.

Siste nytt