Publisert: , Oppdatert:
- Hege Kristin Natland

Tilsynslag

Tilsynslagene i Kystverket Rederi utfører allsidige og utfordrende oppgaver innen tilsyn og vedlikehold på navigasjonsinstallasjoner og Kystverkets objekter langs hele kysten.

Tilsynslag Sørøst i arbeid.
Tilsynslag Sørøst i aksjon med vedlikeholdsarbeid. (Foto. Gro Kibsgaard-Petersen)

Kystverket Rederi er en intern entreprenør i Kystverket. De ansatte på tilsynslagene og mannskapet om bord i Kystverkets fartøyer utfører tilsyns- og vedlikeholdsoppgaver på Kystverkets navigasjonsinstallasjoner og tilhørende bygninger og adkomstveier.  Nybygging og reetableringer av installasjoner blir i hovedsak utført av fartøysbaserte arbeidslag.

Til forskjell fra fartøysmannskapene som bor om bord i fartøyene, har tilsynslagene nattkvarter på land. De opererer fra mindre og hurtiggående arbeidsfartøyer. Tilsynslagene benytter også bil med båthenger, der det er mer hensiktsmessig som fremkomstmiddel for å komme seg til jobbene.

Tilsynslagene opererer vanligvis som et lag på tre personer. Laget har allsidig sammensatt fagbakgrunn og minst én er elektriker.  Alle på laget må være gode båtførere og kunne navigere, de må også være ved god helse og kunne arbeide i høyden.

Kystverket har inngått en særavtale for tilsynslaga som innebærer at de har lengre arbeidsdager i arbeidsperioden, etterfulgt av friperioder med avspasering.  Det settes opp en årlig arbeidstidsplan i samsvar med særavtalen.

Kystverket har tilsynslag i alle de fem regionene som Kystverket er delt inn i. Det vil si: 

  • Sørøst. Fra svenskegrensa til og med Vest-Agder
  • Vest. Rogaland, Hordland, samt Sogn og Fjordane
  • Midt-Norge. Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. 
  • Nordland
  • Troms og Finnmark  

Tilsynslagene utfører planlagte oppdrag innenfor vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, lanterner og faste merker innenfor sitt område. I tillegg rykker de ut dersom akutte situasjoner skulle oppstår, som slukte fyrlykter, defekte merker etc. Tilsynslagene er også en ressurs i Kystverkets operative beredskap mot akutt forurensning og kan bli kalt ut ved aksjoner.

 

Siste nytt