Fullførte prosjekter

Her kan man finne en oversikt over fullførte farleds- og havneprosjekter.

Nyhetsliste

Utbygginga av Myre hamn

Myre hamn i Vesterålen har fått ei breiare innsegling og to nye moloar som skal skjerme hamna frå nord og nordvest. Den utbetra hamna blei opna 1. september 2016.

Siste nytt