Berlevåg – utdyping og molo

Høsten 2014 startet Kystverket en ny fase av havneutviklingen i Berlevåg. Berlevåg ligger på Varangerhalvøya i Finnmark fylke, og stedets ca 1000 innbyggere er i hovedsak lokalisert rundt havna. Det er tidligere bygget 4 moloer i Berlevåg. Stedet er veldig værutsatt og hovedmoloene ble i sin tid dekket med tetrapoder (totalt ca 11000 stk a 25 tonn, lokalprodusert) for å kunne stå imot bølgepåkjenningen. Havna har i dag dybde ca 5 m. Behovet for større dybde samt bedre skjerming av havna mot draget har lenge vært et krav fra kommunen.

Nyhetsliste

Hva skal vi gjøre?

Indre havn skal utdypes til 7 m dybde. Ny liggehavn for fiskefartøy skal etableres og utdypes til 5 m. Det er totalt ca. 190.000 m³ masser som skal fjernes for å oppnå dybdene. Havna skal skjermes av en ny molo som plasseres med landfeste på Trønderneset, 150 m utenfor eksisterende molo på Trønderneset som blir fjernet. Den nye moloen vil være 150 m lang med høyde 8 m og utformes som en runddekket skuldermolo. Draget i havna vil ikke bli borte, men redusert av denne.

Fakta

Prosjektleder: Tone Sivertsen
Byggeledere: Atle Barstad og Morten Tøgersen
Regionansvarlig Troms og Finnmark: Arnt Edmund Ofstad

Siste nytt