Publisert: , Oppdatert:

Hva skal gjøres i Berlevåg?

Indre havn skal utdypes til 7 m dybde. Ny liggehavn for fiskefartøy skal etableres og utdypes til 5 m. Det er totalt ca. 190.000 m³ masser som skal fjernes for å oppnå dybdene. Havna skal skjermes av en ny molo som plasseres med landfeste på Trønderneset, 150 m utenfor eksisterende molo på Trønderneset som blir fjernet. Den nye moloen vil være 150 m lang med høyde 8 m og utformes som en runddekket skuldermolo. Draget i havna vil ikke bli borte, men redusert av denne.

Havna i Berlevåg inneholder forurensede bunnsedimenter. Disse skal ”miljømudres” og plasseres i et strandkantdeponi ved Hurtigrutekaia, utformet spesielt for dette formålet. Fylkesmannen har satt ulike vilkår til denne arbeidsoperasjonen, med blant annet overvåkning og utforming av deponiet.

I anleggsperioden vil det bli satt opp midlertidige lysbøyer for å styre trafikken som vil få en endret innseiling når den nye moloen kommer opp.

Siste nytt