Publisert: , Oppdatert:

Status (november 2014)

Det ble skrevet kontrakt med entreprenøren Secora AS i juli 2014 og arbeidene er startet opp. Anleggsarbeidene vil pågå ut 2015. Sprengningsriggen Vestbor er på plass og starter disse dagene sprengningsarbeidene i områdene som ikke er forurenset.

Det arbeides med å få ferdig strandkantdeponiet ved hurtigrutekaia hvor forurensede masser skal plasseres. Sjøvannsledning og avløpsledning er flyttet og omlagt. Miljømudringen vil starte når mudringsapparatet Berghavn ankommer Berlevåg i begynnelsen av november.

Siste nytt