Farledsprosjektet Innseiling Oslo

 

Farledsprosjektet Innseiling Oslo er et todelt prosjekt. Del en, utdypningsprosjektet ble fullført våren 2016.  Da ble 24 små grunner fra Drøbak til indre Oslofjord fjernet, og dybden i hovedfartsåra økt fra 11 til 14 meter. Utdypingen medfører at merkingen av seilingsledene også må endres og oppdateres. Del to, merkeprosjektet, startet høsten 2016 og er planlagt fullført i løpet av våren 2017.

Merkeprosjektet er det største av sitt slag i Kystverket i moderne tid. Det medfører ombygging og fornying av samtlige navigasjonsinstallasjoner på strekningen Drøbak til Oslo sentrum. Til sammen skal det gjøres over 140 endringer fra dagens sjømerkesystem.

Kystverket har valgt solcelledrift for samtlige nye navigasjonsinstallasjoner i indre Oslofjord.

 

 

Nyhetsliste

Kart med ny sjømerking i Oslofjorden

Her finner du pdf-er som viser hvordan den nye merkingen av Oslofjorden blir.

Fakta

Prosjektet:

 • Oslo har Norges største gods- og passasjerhavn.
 • I 2010 ankom 4271 skip havna. Brutto tonnasje for anløpende skip var da 69 403 000 tonn.
 • 24 små grunner, fra Drøbak til indre Oslofjord, er fjernet for å øke dybden i hovedfartsåra fra 11 til 14 meter og gjøre sjøferdselen tryggere.
 • Totalt er prosjektet, med utdyping og merking, budsjettert til om lag 160 millioner kroner.
 • Farledsprosjektet Innseiling Oslo legger bedre til rette for sikker og effektiv seilas av større fartøy inn og ut av Oslo, blant annet ved å skille inngående og utgående trafikk bedre. Prosjektet bidrar til å redusere risikoen for uønskede hendelser som kan sette helse og miljø i fare.
 • Merkeprosjektet er det største av sitt slag i Kystverket i moderne tid. Det medfører ombygging og fornying av samtlige navigasjonsinstallasjoner på strekningen Drøbak til Oslo sentrum. Til sammen skal det gjøres over 140 endringer fra dagens sjømerkesystem.
 • Kystverket har valgt solcelledrift for samtlige nye navigasjonsinstallasjoner i indre Oslofjord.
 • Det skal etableres 18 betongfundamenter i sjø.
 • Det skal etableres 18 Litus Lux fyrlykter.
 • Tre fyrlykter skal modifiseres fra halogen til LED, med ny sektorinndeling.
 • Det skal etableres 35 Dirigens Lux HIB-er og 10 Dirigens Mini.
 • Syv HIB-er,en lanterne og en lysbøye skal bygges om, en overett skal modifiseres og en lanterne skal etableres.
 • Navigasjonsinstallasjonene skal sammen utgjøre et selvstendig visuelt navigasjonssystem med redundans. I tillegg skal systemet være et hjelpemiddel ved radarseilas, og bruk av ECDIS (digitale kart/kartplotter).
 • Det benyttes lateralmerker som markerer leias yttergrense, i form av HIB-er (hurtigbåtlanterner med indirekte belysning). Det benyttes HIB-er av typen Dirigens Lux og Dirigens Mini som er solcelledrevet, med LED-teknologi, GPS-synkronisering og fjernovervåkning.
 • Det benyttes sektorlykter, som bygges om til å tilfredsstille IALA-standard, det vil si at seilas mot lykta vil gi grønn sektor på styrbord, og rød sektor på babord, uansett om skipet er på vei inn eller ut av Oslofjorden. Kun Spro og Nordre Langøy lykt følger ikke standarden fullt ut, fordi de har funksjoner i for mange retninger.

Kontaktpersoner i Kystverket:

Siste nytt