Hovden

12. oktober 2015 startet arbeidene i Hovden Havn. Sprengning i steinbrudd og bygging av sjete vil pågå fram til årsskiftet. Arbeidene i havna forventes å være ferdige til i mars 2016. Grunnlaget for utdyping i havna, er at større båter kan komme inn og levere fisk til bruket der. Secora er valgt som entreprenør for arbeidene.

Nyhetsliste

Oversiktsillustrasjon

Illustrasjon som viser prosjektet.

Fakta

  • Sjeteen som blir bygget skal romme ca. 16 000 m3 masse. Massene skal mudres i havna, og noe av disse er forurenset.

SMS-varsling:

  • I perioden fram til årskiftet vil spesielle områder i havna ha begrenset adgang for publikum. Disse områder blir skiltet. Sprengninger vil bli varslet med SMS-tjeneste og sirene.
  • Sms-tjenesten er gratis for publikum. Melding sendes ut en time før sprengning. For påmelding, send ”hovden start” til 2252. For avmelding av tjenesten send ” hovden stopp” til 2252.

Siste nytt