Innseiling til Polarbase

Kystverket skal utdype 130 000 kubikkmeter masser fra innseilingen til Polarbase i Hammerfest kommune. Tiltaket er prioritert i Kystverket sitt handlingsprogram for 2014–2023.

Nyhetsliste

Hva skal vi gjøre?

EU endret i 2014 regelverket for regional støtte som førte til at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble endret med effekt fra 1. juli 2014. Regjeringen fulgte opp endringen med å gi ekstra bevilgning til infrastrukturtiltak som skal legge til rette for vekst og utvikling i Nord-Norge.

Siste nytt