Publisert: , Oppdatert:

Hva skal vi gjøre?

EU endret i 2014 regelverket for regional støtte som førte til at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble endret med effekt fra 1. juli 2014. Regjeringen fulgte opp endringen med å gi ekstra bevilgning til infrastrukturtiltak som skal legge til rette for vekst og utvikling i Nord-Norge.

Utdyping av innseilingen til Polarbase er et slikt tiltak som skal utføres for å sikre bedre fremkommelighet og tilgjengelighet i Nord-Norge. Polarbase er hovedbase for olje- og gassrettet virksomhet lokalisert sør for Hammerfest. Baseområdet er et senter for industri og annen næringsvirksomhet og har vært under stor utvikling siden utvinningen av olje og gass startet i Barentshavet.

Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden ned til – 17,3 meter, som er Kystverkets dypeste utdypingsprosjekt. Utdypingen består i å fjerne en fjellrygg som stikker ut i dagens seilingsled. Breddeutvidelsen medfører også at det unngås kursendring i strømutsatt farvann. Hensikten med tiltaket er å redusere ulykkesrisikoen og gi bedre regularitet for større skip og rigger til Polarbase.

Kystverket har signert kontrakt med Boskalis Sweden på 46,7 mill kr. Anleggsarbeidene skal starte opp i juni og ferdigstilles i september 2015. Totalt skal ca 130 000 kubikkmeter med fjell undervannssprenges og tas opp fra sjøbunnen. Utdypingsmassene skal gjenbrukes til å utvikle nytt næringsområde i Polarbase.

Siste nytt