Salthella-Austevoll fiskerihavn

Plassmangel og utilfredsstillende manøvreringsareal i eksisterende havneområder har blitt en flaskehals som legger sterke begrensninger for fiskebåtene i kommunen. For å oppnå en positiv næringsutvikling relatert til fiskerier har Austevoll kommune og Kystverket inngått samarbeider om etablering av ny havn for å sikre nyetablering og utvikling av fiskeri- og havbruksnæring i Austevoll.

Nyhetsliste

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet omfatter utdyping av fire grunner inne i havna, tre dekningsmoloer mellom Vadholmene og til Bleikjo samt ny adkomstvei mellom Fv 151 og havneområdet.

Fakta

Austevoll består av nesten 700 øyer og holmer og har knapt 5000 innbyggere.

Austevoll kommune har hjemmehørende 25 havgående ringnotfartøyer. Dette utgjør om lag 30% av ringnotkapasiteten i Norge.

I kommunen er det gitt 26 matfiskkonsesjoner for laks og ørret, og det befinner seg ett settefiskanlegg for laks og to yngelanlegg for kveite her.

Det fins også anlegg for produksjon av fiskefór og en virksomhet som selger og reparerer nøter.

Siste nytt