Publisert: , Oppdatert:

Utbedring av Karmsundet

For å redusere risikoen for skipsulykker i Karmsundet, Rogaland, vil Kystverket utdype to grunner; Vestre Storesundflu og et grunt sjøområde nord for Karmsund bro. Arbeidet pågår fra mai til desember 2011.

Grunna Vestre Storesundflu er i dag et uromoment for skipstrafikken i det trange farvannet og har blitt påseilt flere ganger. Grunna skal nå sprenges ned til 12 meters dybde, og til sammen 17 000 m³ fjell blir fjernet over et 5000 m² stort undersjøisk område.

Like nord for Karmsund bro, skal også et grunt sjøområde utdypes ned til 12 meters dybde. Det grunne sjøområdet er i dag til hinder for større fartøy. Dybdebegrensningen, i kombinasjon med sterk strøm, gjør det i dag utfordrende å navigere større fartøy her. Totalt fjernes 13 000 m³ masse, fra et 13 600 m² stort område.

Steinmasser fra utdypingsarbeidet vil bli benyttet av Haugesund kommune til å utvinne nytt landareal ved Storesundskjærene.

Når områdene er ferdig utdypet, skal Kystverket etablere to nye sjømerker i området.

Spesielle hensyn

Kystverket vil fjerne en grunne om gangen, med oppstart lengst nord ved Vestre Storesundflu. Det området hvor det ikke pågår arbeid vil være åpent for trafikk som vanlig.
 
Farleia vil være åpen i anleggsperioden, men området ved Vestre Storesundflu vil periodevis stenges under sprenging. Farleia blir i anleggsperioden betydelig innsnevra i området nord for Karmsund bro. På begge lokalitetene blir det satt opp midlertidig merking for båttrafikken. Kvitsøy trafikksentral vil informere og regulere den kommersielle skipstrafikken som er på vei inn i Karmsundet for å unngå uønskede hendelser under arbeidet.

Under hele arbeidsperioden bes all båttrafikk om å vise aktsomhet og forholde seg til den midlertidige merkingen som er satt opp i området. Reglene om lytteplikt på VHF kanal 16 og 19 må følges og etterkommes.

Beboere i nærhet til anleggsområdene i Karmsundet kan påregne noe støy som følge av arbeidene i tilknytning til sprengning, graving, opplasting og transport.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Tone Sivertsen 
Tlf: 76 06 96 43/950 20 544
E-post: tone.sivertsen@kystverket.no

Senioringeniør Rita Svendsbøe
Tlf: 52 73 32 26/900 98 170
E-post: rita.svendsboe@kystverket.no

Kvitsøy trafikksentral (VTS)
Tlf: 51 73 60 33
VHF kanal 19
E-post: vts.kvitsoy@kystverket.no 

Karmsund Havnevesen IKS
Havnevakt, tlf: 52 70 37 50
E-post: havnevakt@karmsund-havn.no 

Skanska Norge AS (utfører av anleggsarbeid)
Geir Folkedal , tlf. 982 10 713

Relaterte dokumenter

Siste nytt