Innseiling Ålesund

I prosjektet "Innseiling Ålesund" skal Kystverket forbedre innseilingen til Ålesund ved å fjerne flere grunner i innseilingen til byen. Samtidig skal sjømerker i havna og i farleden oppdateres. Arbeidet skal starte i midten av juli 2019.

Havna i Ålesund har i utgangspunktet gode dybdeforhold, men blir begrenset av flere grunne områder. I prosjektet skal derfor flere grunner i Aspevågen, Kippervika og Steinvågsundet gjøres dypere, til en dybde på 11 meter. 

Se kart over hvilke grunner som skal gjøres dypere: 

Bildet viser grunnene som Kystverket skal gjøre dypere i prosjektet. Dette skal føre til en bedre og tryggere innseiling til Ålesund.

Nyhetsliste

Siste nytt