Publisert: , Oppdatert:

– Respektér sikkerhetsavstanden ved anleggsarbeidet

Kystverket forbedrer innseilingen til Ålesund ved å fjerne flere grunner, og samtidig skal sjømerker i havna og i farleden oppdateres. Prosjektet omfatter en del sprengningsarbeid under vann. Nå advarer byggeleder Håkon B. Teigen båtførere mot å komme for nær anleggsriggen.

Hold avstand! Ikke kom nærmere enn 100 meter, som er sikkerhetsavstanden til anleggsriggene i Aspevågen. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)

– Vi opererer med en sikkerhetsavstand på 100 meter, som vi dessverre ser ikke blir overholdt av alle båtførere. Vi vil derfor understreke at det er en grunn til at vi har en slik sikkerhetsavstand. Det er store krefter i aksjon ved sprengningsarbeid, og vi ber alle som ferdes på sjøen om å respektere den sikkerhetsavstanden. Ikke kom nærmere enn 100 meter, advarer Teigen.

Midlertidige sjømerker

Han gjør også oppmerksom på at de områdene som skal gjøres dypere er utstyrt med midlertidige sjømerker.

– Når bunnen sprenges opp blir den ujevn, og dybden usikker inntil sprengningsmassene er fjernet og ny dybde målt. De aktuelle områdene har derfor fått midlertidige sjømerker for at fartøy ikke skal seile inn der man ikke vet sikkert hvor dypt det er. Sjøfarende bes respektere denne merkingen og holde seg klar av disse områdene, understreker Teigen.

Siste nytt