Publisert: , Oppdatert:
- Martin Fransson

Vibrasjoner og støy

Kystverket skal anleggsperioden gjennomføre et FoU-prosjekt med måling og overvåking av trykkbølger som følge av sprengningsarbeidene. 

Prosjektet har som formål å øke kunnskapen om hvilke effekter sprengning under vann har på det marine miljøet.

Vibrasjoner og støy

Det er gjennomført en vurdering av rådgivingsselskapet Dr. techn. Olav Olsen som deretter har anbefalt grenseverdier for vibrasjoner og plassering av rystelsemålere under anleggsperioden.

Entreprenøren skal holde seg innenfor krav til begrensning av støy som fremgår av støyretningslinjen T-1442/2012 kapittel 4.

Siste nytt