«Ny» fiskerihavn i Båtsfjord

• Tryggere, renere innseiling og havn
• Dypere og større kai- og havneområde
• Grønnere fiskerihavndrift
• Ei robust havn rigget for fremtidig vekst

Kystverket har gjort Båtsfjord havn i Finnmark dypere. Utdypingen av innseilinga og havna gjør det enklere og tryggere å navigere fartøyer inn og ut til fiskemottakene. Massen fra utdypingen har blitt brukt til å lage større næringsarealer på land. 

Prosjektet er nå sluttført. Utfyllende artikkel om avslutting og feiring av prosjektet finner du her

Nyhetsliste

Fakta

Fra januar 2017 til november 2018 utførte Kystverket utdypingsarbeid i Båtsfjord havn i Finnmark. Kystverket var bestiller og byggeleder, og utfører Entreprenør Per Aarsleff A/S. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 100 millioner kroner.

Prosjektet inneholder følgende tiltak:

Mudring forurensede masser
Etablering av to strandkantdeponi på til sammen et areal på ca 19000 m2
Utdyping ytre Fomabukta til - 9 m
Utdyping indre Fomabukta til - 5 og - 7 m
Utdyping Neptunbukta til - 9 m
Utdyping sørlige kaiområde (dampskibskai/
Norway Seafoods) til - 9 m
Utdyping Simagrunnen til - 11 m

Kontaktpersoner:
Esben Prytz, prosjektleder, mob. 760 69 650
Morten Tøgersen, byggeleder, mob. 415 26 697
Per Helge Thom, byggeleder, mob. 957 91 778

 

Facebookside:
www.facebook.com/utdypingbatsfjord

Siste nytt